Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ál szó jelentése

ál, ál- (melléknév, melléknévi előtag)

Ál.jpg

1. Az igazihoz hasonló, de más (dolog); nem valódi, nem eredeti.

A színész izmos teste nem valódi, csak álizom. Az álborda a többi borda alatt van. Az álmennyezetbe szereljük be a lámpákat.


2. Csaló szándékkal utánzó dolog; hamisított.

A rossz hírű nő erénye álerény, nem pedig létező. Az álöltözet sem óvta meg, így felismerték. Egy álhír nagy kavarodást okozhat.


3. Igazából értéktelen; valójában nem igazi; színlelt.

Az ál-becsületérzet nem győzte meg a jelenlevőket. Van olyan áltudomány, aminek nincs semmi haszna. Álmegoldásokkal semmire sem megyünk.


4. Más nevet használó; önmagát más személynek kiadó.

Az ál-Petőfi nem tudott verset írni. Szerencsére csak az ál-elnököt támadták meg, nem az igazit.


Eredet [ál- < ómagyar: ál < ősmagyar: jalan (hazug) < dravida: árlam (álság, alantasság)]ál (főnév)

Régies: Másoknak hazudozó személy; hamissággal teli, álnok ember.

Ne légy ál a barátaiddal szemben! Megvetjük a hazug ál sunyi mesterkedéseit.-ál, -él (igeképző)

1. Az említett dolgot használva cselekszik vagy tevékenységet végez.

kalapál, filozofál

Ha valaki telefonál, illik köszönni.


2. Az említett cselekvést, tevékenységet ismétlődően vagy hosszasan teszi.

ugrál, variál, metél (metsz + -él)

Az egyik dobál, a másik elkapja.


3. Tulajdonságot megváltoztat, az említett dologgal jellemezhetővé tesz.

aktivál, passzivál

Van, akit csak a pénz motivál.


Lásd még: -íroz, -izál, -ál (igeképző) és -al, -ál (főnévképző)


Eredet [-ál < ősmagyar: -l (igeképző)]-ál, -él (igerag)

A említett cselekvésre felszólítás a megszólított személynek szól.

foglalkozzál, nézzél

Fontos, hogy időben cselekedjél.


Eredet [-ál, -él < dravida: -ai, -ay, -oy („te” – 1. szám 2. személy ragja)]-al, -el, -ál, -él (főnévképző)

Lásd: -al, -el, -ál, -él (főnévképző)


Lezárva 7K: 2014. július 21., 08:38
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)