Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Adatvédelmi nyilatkozat szó jelentése

Adatvédelmi nyilatkozat

Összefoglaló

  Leközölt meghatározásaink, adataink kizárólag a szavak jelenlegi vagy régebbi jelentéseiről szólnak, egy értelmező szótár legtisztább és kizárólagos céljával: a jobb megértés segítése. A WikiSzótár.hu nem foglal állást sem politikai, sem vallási, faji, származási vagy egyéb vitában. Határozottan ellenezzük, hogy szócikkeinket, adatainkat akár idézet, akár más hivatkozás formájában felhasználják bármilyen más célú vélemény, ideológia, fajelmélet, politikai vagy vallási elképzelés alátámasztására.

Ha ön csak olvassa a WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu oldalait, nem gyűjtünk több adatot a szerverek naplófájljaiba, mint amennyit a honlapok általában szoktak.   Ha ön közreműködik a WikiMedia Foundation és a WikiSzotar.hu projektjeiben, minden szó publikálásnak minősül, amit nyilvános helyre ír. Ha ír valamit, vegye úgy, hogy azt örökre eltároljuk. Ebbe beleértendők a szócikkek, felhasználói oldalak és a vitalapok is. Alább megadunk néhány korlátozott kivételt.  

Publikáció WikiMedia Foundation projektjein és a WikiSzótár.hu-n, és a nyilvános adatok

  Ha csak látogatja a honlapot, akkor az ön azonossága nem kerül nyilvánosságra (de nézze meg a naplózásról szóló részt lejjebb).   Ha szerkeszt egy lapot a WikiMedia Foundation projektjeiben és a WikiSzótár.hu-n, akkor egy szöveget publikál. Ez nyilvános cselekedet, és önt nyilvánosan a szöveg szerzőjeként azonosítjuk.  

A szerzők azonosítása

  A WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu lapokon egy oldal publikálása bejelentkezve történhet.   Ha ön bejelentkezett, a felhasználói neve azonosítja önt. Ez lehet az ön valódi neve, ha azt választja, vagy publikálhat álnév alatt. Ezt a regisztráció során kell kiválasztania.   Ha nem jelentkezett be, akkor a hálózati IP-címe alapján fogjuk azonosítani. Ez négy számból álló számsorozat, ami azt az internetcímet azonosítja, ahonnan a WikiMedia Foundation projektjét és a WikiSzótár.hu oldalt elérte. A kapcsolat típusától függően e szám visszakövethető egy nagy internet-szolgáltatóig, vagy akár az ön iskolájáig, munkahelyéig, vagy otthonáig. Lehetséges, hogy az IP-cím eredete akár még magánszemélyek által is felhasználható az ön beazonosítására az ön által a cikkek szerkesztése révén közvetve vagy közvetlenül kinyilvánított érdeklődési körrel kapcsolatosan.   Egy erre motivált személy számára nehéz, de akár könnyű is lehet az IP-címet az ön valós személyazonosságával kapcsolatba hozni. Ezért ha fontos ön számára a személyes adatok titokban tartása, akkor ajánlatosabb bejelentkeznie és álnév alatt publikálnia.   Ha ön álnév alatt szerkeszt, az IP-címe nem kerül nyilvánosságra, kivéve visszaélések esetén, beleértve azt, ha megrongálja a WikiMedia Foundation és WikiSzótár.hu egy lapját ön vagy valaki más ugyanarról az IP-címről. Az IP címe egy rövid ideig minden esetben tárolásra kerül a WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu szerverein, és ezen idő alatt hozzáférhető a szerverek rendszergazdái és erre jogosultsággal rendelkező felhasználói számára. Az IP-címét, és az ön IP-címéről szerkesztő felhasználók listáját bizonyos körülmények között kiadhatják (lásd alább).   Amennyiben egy céges levelezőszervert használ otthonról, vagy távmunkát végez ADSL vagy kábeles Internet-hozzáférésen keresztül, a munkáltatója valószínűleg könnyedén beazonosíthatja az IP-címét, és megtalálhatja a WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu projektekben bejelentkezés nélkül végzett valamennyi szerkesztését. Ilyen esetben a felhasználói név használata jobb megoldás a személyes adatainak védelmére. Közös számítógép használata esetén azonban az álnév használata után ne felejtsen el kijelentkezni, vagy megszüntetni a kapcsolatot, hogy mások ne használhassák az ön azonosítóit.  

Sütik

  Amikor a honlapot meglátogatja, a wiki szoftver egy átmeneti „sütit” küld (PHPSESSID). Ha nem kíván bejelentkezni, letilthatja ezt a sütit, de enélkül nem jelentkezhet be. Ez kitörlődik, amint kilép a böngészőből.   Ha bejelentkezik, további sütik is beállítódhatnak, hogy ne kelljen ismételten beírni a felhasználói nevét (és szükség esetén a jelszavát), amikor legközelebb felkeresi a honlapot. Ezek legfeljebb 30 napig maradnak meg. Kitörölheti ezeket a sütiket, miután egy nyilvános gépet használt, ha nem akarja, hogy a gépet ön után használók lássák a felhasználói nevét. Ebben az esetben törölje a böngésző gyorsítótárát is.  

Jelszavak

  A WikiMedia Foundation és WikiSzótár.hu projektben a közösségi együttműködés számos része arra a hírnévre és tiszteletre épül, amit ön az értékes hozzájárulásaival épít ki. Ha meg akarja őrizni a szerkesztései változatlanságát, annak az egyetlen biztos módja az, ha jelszót használ, és az előre megadott formátumban hiánytalanul és pontosan írja be a szócikkeket. Tanácsos nehezen kitalálható jelszót használni, és sohase adja meg a jelszót másoknak. Tilos mások jelszavát – akár közvetve, akár közvetlenül – nyilvánosságra hozni.  

Egyéni naplózás

  Minden alkalommal, amikor felkeres egy honlapot, sok információt elküld a szervernek. A legtöbb szerver ezeknek az információknak egy részét elérési naplófájlokban őrzi meg, amelyek segítségével képet lehet alkotni arról, mely lapok népszerűek, milyen külső weboldalak linkelnek oda, és hogy az emberek milyen böngészőket használnak. A WikiMedia Foundation-nak és a WikiSzótár.hu-nak nem áll szándékában a szabályosan eljáró felhasználók nyomon követésére használni ezeket az információkat.   Ezen naplófájlok alapján készülnek a [1] statisztikák. Maguk az adatok nem kerülnek nyilvánosságra, és normál esetben körülbelül két hét után törlődnek.   Itt egy minta arról, mi kerül a naplófájlba egy lap megtekintésekor:

 64.164.82.142 - - [21/Oct/2003:02:03:19 +0000]  „GET /wiki/draft_privacy_policy HTTP/1.1” 200 18084  „http://wikiszotar.hu/index.php?title=szócikk”  „Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85.7 (KHTML, like Gecko) Safari/85.5”   A fejlesztők megvizsgálhatják a naplófájlokat, miközben műszaki problémák megoldásán dolgoznak, vagy ha az oldalt túlterhelő, rosszul beállított web-spiderek tevékenységét próbálják nyomon követni. Mind a naplófájlokat, mind az adatbázis bejegyzéseit felhasználhatják arra, hogy felhasználói nevek és IP címek kapcsolatát vizsgálják, amikor a WikiMedia Foundation projektjein és WikiSzótár.hu-n történt visszaélések után nyomoznak, beleértve több azonosító rosszindulatú használatát, anyagok elrontását, más felhasználók zaklatását vagy a WikiMedia Foundation és WikiSzótár.hu működésének megzavarását.  

Szabályok a naplófájlokból származó adatok nyilvánosságra hozatalára

  A naplófájlokban vagy az adatbázisban található, személyekhez kapcsolható adatokat a rendszer tulajdonosai vagy arra jogosultsággal rendelkező felhasználók a következő esetekben adhatják ki:  

  1. Érvényes bírósági végzésre vagy más igazságügyi eljárás keretében kötelező erejű felszólításra.
  2. Az érintett felhasználó engedélyével.
  3. A WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu tulajdonosa, vagy az ő jogi képviselője vagy meghatalmazottja a visszaélésekkel kapcsolatos panaszok kivizsgálása során.
  4. Ha az információ egy spider vagy BOT által generált letöltésekhez kapcsolható, és kiadása szükséges a műszaki problémák szemléltetéséhez vagy megoldásához.
  5. Ha egy felhasználó cikkeket tesz tönkre, vagy huzamosabb időn át szándékosan zavarja a projekt működését, adatai kiadhatóak, hogy lehetséges legyen IP alapján blokkolni, vagy az internet-szolgáltatójához panaszt benyújtani.
  6. Ha indokoltan szükség van rá a WikiMedia Foundation és WikiSzótár.hu, a felhasználók, vagy a nép jogainak, tulajdonának vagy biztonságának megvédéséhez.

  A WikiMedia Foundation és WikiSzótár.hu szabályzata nem engedélyezi a fenti információk nyilvánosságra hozatalát a felsoroltakon kívül semmilyen más esetben.   

Információ átadása külső feleknek

  A WikiMedia Foundation projektjein és WikiSzotar.hu-n közzétett valamennyi szöveg – hacsak nincs másképp jelezve – a honlapon szereplő jogi feltételek szerint használható fel.   A WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu nem ad át és nem ad el külső felek számára személyes adatokat, mint például e-mail címeket, kivéve ha ön hozzájárul, vagy ha törvény írja elő az adatok átadását. Ilyen esetben – ha lehetséges – értesítjük a kiadott adatok tulajdonosát is.  

Az adatok biztonsága

A WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu nem vállal garanciát arra, hogy megvédi az ön által közölt adatokat a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatokat megnézhetik mindazok, akik a szerverekhez hozzáférnek.  

E-mail, levelezőlisták és IRC

E-mail

  A „Beállítások” részben megadhatja az e-mail címét, és megengedheti a bejelentkezett felhasználók számára, hogy a WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu felületén keresztül e-mailt küldjenek az ön címére. A címe azonban csak akkor lesz látható számukra, ha ön válaszol, vagy ha a levél visszapattan. Az e-mail címeket a WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu felhasználhatja a felhasználókkal való szélesebb körű kommunikációkhoz.   Amennyiben nem ad meg e-mail címet, elfelejtett jelszó esetén nem tud újat generálni. Felveheti azonban a kapcsolatot a WikiSzotar.hu adminisztrátoraival, és kérheti, hogy vegyenek fel a beállításaiba egy új e-mail címet.   Amennyiben nem akarja, hogy az e-mail címét használják, bármikor eltávolíthatja a beállításaiból.  

Levelezési listák

  Amennyiben feliratkozik a levelezési listák egyikére, az e-mail címe láthatóvá válik valamennyi más oda feliratkozott személy számára. A WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu legtöbb listaarchívuma nyilvános, és lehet, hogy a címét mások idézni fogják a leveleikben. A lista archívumokat Gmane-nel és más szolgáltatásokkal is archiválják. Az e-maileket általában nem törlik vagy módosítják, de ez rendkívüli esetekben megtörténhet.  

Információs email-címek

  Bizonyos e-mail címek (lásd lent) a leveleket a Wikimedia Alapítvány által megbízhatónak ítélt önkéntesek csoportjának továbbíthatják, akik egy igazoló rendszer (például OTRS) segítségével elolvassák és megválaszolják azokat. Az ezen címekre küldött levelek nem kerülnek nyilvánosságra, de a Wikimedia önkéntes csoportjának tagjai láthatják az ön címét. Ha egy ilyen címre ön levelet küld, a tagok megtudják a címét. Néha az önkéntesek megbeszélik a levél tartalmát más közreműködőkkel, hogy jobban meg tudják válaszolni a kérdéseket.   A vezetőségi tagok magáncímeire küldött levelek is továbbítódhatnak az OTRS csoporthoz.  

IRC

  Az IRC csatornák hivatalosan nem tartoznak a WikiMedia Foundation-hoz és a WikiSzótár.hu-hoz. Ha ön belép egy IRC csatornára, az IP-címe látható lehet a többi ott tartózkodó számára. A naplófájlok nyilvánosságra hozhatóságával kapcsolatos szabályok csatornánként változnak.  

Felhasználói adatok

Egyes felhasználói adatok, mint például a szerkesztéseik száma és az egyes szerkesztések időpontja, nyilvánosan hozzáférhetők a „Felhasználó közreműködései” listákon keresztül, és esetenként más felhasználók által összeállított gyűjteményekben.  

Felhasználói fiókok törlése

  Ha egyszer regisztrált egy felhasználói fiókot, azt nem lehet törölni. A hozzá tartozó felhasználói nevet meg lehet változtatni, de a WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu nem garantálja, hogy az ilyen irányú kéréseket teljesíti.   Az, hogy egyes konkrét felhasználói információk törlése lehetséges-e, az információt tároló projekt törlési irányelveitől függ.  

Tartalom törlése

  A WikiMedia Foundation projektjein és a WikiSzótár.hu-n a szövegek eltávolítása nem tényleges törlés. A közönséges lapokon bárki megnézheti a korábbi verziók tartalmát. A „törölt” lapok tartalmát továbbra is látják azok a felhasználók, akiknek „adminisztrátor” jogosultsága van – azaz szinte bárki, akiben megbíznak, hogy nem fog visszaélni a törlés funkció adta lehetőségekkel. A szerverekhez hozzáférők képesek véglegesen törölni információkat, de a WikiMedia Foundation és a WikiSzótár.hu ennek végrehajtását nem garantálja, kivéve jogi intézkedés teljesítése esetén.


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)