Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Absztrahál szó jelentése

absztrahál (ige)

1. Tudományos: Körülményekből kiragadva szemlél, vizsgál; a lényegtelennek ítélt körülményeket, összefüggéseket figyelmen kívül hagyja; elvonatkoztat.

A tudós úgy vizsgálja a jelenségeket, hogy absztrahál az egyes példákból. A matematikus absztrahálja az anyagi világ jelenségeit.


2. Tudományos: Másoktól különválaszt; lényeges elemeket, jellemzőket az összefüggések közül kiválaszt; külön, önállóan kezel; elvonatkoztat.

A döntéshez absztrahálhatunk az éppen vizsgált esettől. A probléma máskor is használható megoldásához absztrahálják a jelen helyzetet.


Eredet [absztrahál < latin: abstrahere (elvonni) < abs-, ab- (el; határozói előtag I.) + traho (húz, von)]


Lezárva 7K: 2014. március 26., 21:15

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)