Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Abszolút szó jelentése

(Absolut szócikkből átirányítva)

abszolút (melléknév)

Abszolút.jpg

1. Tudományos: Szélsőséges minőségű vagy tulajdonságú. A legteljesebb értelemben vett, a maga nemében tökéletes.

A jó meghatározás abszolút követelmény egy minőségi szótárban. A Milói Vénusz szobor jelentette egykor az abszolút szépséget.


2. Filozófia: Korlátozásoktól mentes, amikor a szóban forgó tulajdonságban nincs semmilyen csökkentő tényező vagy annak tekinthető más minőség vagy tulajdonság.

Az abszolút igazság elérhetetlen. Nincs olyan, hogy abszolút jó, vagy abszolút rossz.


3. Történelmi: Korlátlan hatalmú, egyeduralommal kormányzó, amikor az uralkodó önkényesen kormányoz törvényerejű rendeletekkel, parancsokkal, minden más nézet figyelembevétele, más csoport megkérdezése nélkül.

Az ókorban sok birodalom élén abszolút királyok uralkodtak. Ha elég bölcs és erős az abszolút uralkodó, akkor az ország virágzásnak indulhat.


Eredet [abszolút < latin: absolutus (teljes, feltétlen, független) < absolvo (felszabadít, különválaszt) < ab- (el; határozói előtag I.) + solvo (oldoz)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Abszolút alkohol – (Kémia: víztartalomtól, más anyagtól a lehető legteljesebb mértékben mentes, általában 96–99°-os etilalkohol; tiszta szesz).


Abszolút érték – (Matematika: a számjeggyel jelölt számérték az előjeltől függetlenül).


Abszolút értéktöbblet – (Közgazdaságtan: az értéktöbblet egyik változata, amelyet a napi munkaidő meghosszabbítása eredményez).


Abszolút fekete szín/test – (Fizika: olyan, amely minden ráeső fénysugarat elnyel).


Abszolút geometria – (Matematika: síkbeli és térbeli rendszer, amelyben a háromszög szögeinek összege más is lehet, mint 180 fok. Ennek egy különleges esete az, amikor a háromszög szögeinek összege éppen 180 fok).


Abszolút hallás – (Zene: a zenei hangmagasság pontos felismerése pusztán füllel, hallás útján, illetve ilyen képesség).


Abszolút hőmérséklet – (Fizika: a létező legalacsonyabb hőmérséklettől (–273 °C) számított hőfok).


Abszolút idő és tér – (Filozófia, fizika: feltételezett idő és tér, amely az anyagtól és ennek mozgásától függetlenül létezik, és amelynek törvényszerűségei mindig és mindenütt azonosak).


Abszolút igazság – (Filozófia: a.) mindenre igaz tétel, állítás, amelynek érvénye nem függ más tétel érvényétől; b.) a teljes, helyes, igazolt tudományos ismeret a megismerhető valóságról).


Abszolút kisvíz – (Hajózás: egy folyó eddig észlelt legalacsonyabb vízállása).


Abszolút létező – (Filozófia: a létezés és minden létező végső alapja).


Abszolút magasság – (Földrajz: földrajzi helynek, térbeli pontnak a tenger szintjétől számított magassága).


Abszolút merev test – (Fizika: csak elméletileg létező teljesen szilárd, összenyomhatatlan test).


Abszolút mozgás – (Filozófia: az anyagi világban megnyilvánuló örök mozgás, folytonos változás, fejlődés, átalakulás).


Abszolút nulla fok/abszolút hőmérséklet – (Fizika: a legalacsonyabb ismert hőmérséklet: körülbelül -273 Celsius fok).


Abszolút sebesség – (Fizika: egy mozgó test sebessége a feltételezett, változatlan tulajdonságú térhez viszonyítva).


Abszolút szellem – (Filozófia: az idealista filozófiában minden létezés végső alapja).


Abszolút személyiség – (Vallási: a keresztény vallás mindenható Istene).


Abszolút többség – (Politika: törvényjavaslat, döntés megszavazáshoz szükséges többség, amikor az ellenzék vagy más vélemény kisebbségben marad).


Abszolút zene – (Zene: olyan zene, amelynek semmiféle meghatározott gondolati tartalma nincs, csak zenei elemekkel hat).abszolút (határozószó)

Szleng, tudományos: Szélsőséges minőséggel vagy tulajdonsággal. A legteljesebb értelemben, a maga nemében tökéletesen.

A jó meghatározás abszolút fontos elvárás egy minőségi szótárban. A siker érdekében a megfelelő időzítés abszolút kiemelkedő jelentőségű lehet.abszolút (főnév)

1. Filozófia: Korlátozásoktól mentesség. Végtelen tulajdonság, amiben nincs semmilyen korlát, csökkentő tényező, vagy ilyennek tekinthető más jellemző.

Az abszolút a fizikai világ megfigyelése szerint nem létezik. A matematikus az abszolúttal is foglalkozik.


2. Játék: Teljes nyerés egy kártyajátékban, amikor a játékos az ütések jelentős többségét elnyeri; ilyen játékra vonatkozó tét bemondása.

A lapot hívó játékos bemondja az abszolútot. A játékostársak elismeréssel szólnak az abszolútról.


Lezárva 7K: 2010. július 14., 14:54
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)