Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ablatívusz szó jelentése

(Ablativus szócikkből átirányítva)

ablatívusz (főnév)

1. Nyelvtan: Helyhatározó eset. Idegen nyelvekben annak kifejezésére használt határozószó vagy határozói kifejezés (név + határozórag vagy elöljárószó + név), hogy hol vagy honnan történik a cselekvés.

Például ablatívusz a „házban” szó latin megfelelője. A „fal mellől” kifejezés ablatívusszal fordítható olaszra.


2. Nyelvtan: Eszközhatározó eset. Idegen nyelvekben annak kifejezésére használt határozószó vagy határozói kifejezés (név + határozórag vagy elöljárószó + név), hogy mivel, mi által történik a cselekvés.

Az „ex has” (ötletszerűen) kifejezésünk egy latin mintára alkotott ablatívusz. Egy másik ablatívusz lenne a „Kodály által” kifejezés olasz fordítása.


3. Nyelvtan: Időhatározó eset. Idegen nyelvekben annak kifejezésére használt határozószó vagy határozói kifejezés (név + határozórag vagy elöljárószó + név), hogy mikor vagy mennyi időn belül történik a cselekvés.

Például ablatívusz „a harmadik órában” kifejezés latin megfelelője. A „három napon belül” kifejezés ablatívusszal fordítható olaszra.


Eredet [ablativus < latin: ablativus („eltávolító”) < absfero, aufero (elvisz) < ab- (el; határozói előtag I.) + fero (visz)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 29 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)