Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Újmagyar szó jelentése

újmagyar (melléknév)

Az újmagyar kor (nyelvészeti szempontból) a XVIII. század közepétől 1920-ig tartott (Trianoni szerződés). Ebben az időszakban neves művészek és hazafiak a nyelv fejlesztése, érthetőbb oktatása és írásművek révén próbálták műveltebbé tenni a népet. Ekkor születtek első szótáraink, tankönyveink és számtalan irodalmi remekmű. Magánkezdeményezésből elvégeztek rengeteg kulcsfontosságú nyelvészeti, nyelvtani kutatást, rendszerezést. A keleti rokon nyelvek kutatása ekkor folyt a legnagyobb erőkkel.

Ennek elnyomására az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni politikai intézkedések révén hosszú időre beszüntették az oktatást, rejtett külföldi irányítás alá vették a tudományos életet és a sajtót; csakis a politikai érdekeket kiszolgáló „tudományos eredményeket” hozták nyilvánosságra, eltörölték rengeteg ősi szó és több igeragozás használatát („nyelvújítás”), a közoktatásban pedig a megértés növelése helyett az engedelmességre nevelés (pedagógia) lett a központi cél. Ekkor vezették be (németajkú nyelvészek munkái alapján) a finnugor elméletet. A tudományos közéletben bebörtönöztek, elhallgattattak, betiltottak minden tudóst, aki nem szolgálta ki ezeket az érdekeket. (Munkáikhoz még ma is nehéz hozzájutni.)

További érdekesség még, hogy ebben a korban (1844-ben ) a magyar lett a latin helyett a hivatalok nyelve. A nyelvváltozatok egyre inkább közeledtek egymás felé.


Eredet [újmagyar < új + magyar]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 0 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)