Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Írás szó jelentése

írás (főnév)

Writing.jpg

Lejegyzett rajzolat, amely gondolatokat közöl, főleg betűkből és más egyezményes jelekből áll, illetve az ilyen rajzolatot létrehozó tevékenység.

A beszéd és az írás között csak az a különbség, hogy ugyanazt a gondolatot másféle jelképekkel fejezzük ki. A gyerekek már az első osztályban elkezdik az írást tanulni. A tanító osztályozza az írás külalakját is. A régész egy régi agyaglapon egy eddig ismeretlen írást lát. Az egyiptomi írást a 19. század első felében sikerült megfejteni.


Eredet [írás < ír (ige) + -ás (főnévképző)]


További részletezés

1. Szöveges gondolatközlés mások számára leírt jelek (általában betűk) segítségével.

Minden megegyezést írásban rögzítünk, ha meg akarjuk őrizni a jövő számára. A mai írásokat a jövő nemzedékei is olvashatják.


2. Szöveg rajzolata mint kép, amely egy felületen látható. Leírt betűsor, jelképsor, ami egy gondolatot fejez ki.

A fiatalembernek kezd férfias írása lenni. A nő megtartotta a középiskolás kori szép írását. A grafológus az írást elemzi.


3. Vonalas rajzolat, amely madártojáson látható.

A fán talált tojásokat a madárfajra jellemző írás miatt lehetett beazonosítani. A tojásokon nem csak írás, hanem elszórt pöttyök is vannak.


4. Írásjelek rendszere, amely egy szöveg lejegyzéséhez, megjelenítéséhez vagy kinyomtatásához szükséges betűkből áll.

Mi a latin betűs írást használjuk. A kínai írás értelmezhetetlen, ha nem ismerjük a jelek jelentéseit.


5. Írói tevékenység, aminek során egy irodalmi mű szerzője, vagy a cikk írója szépirodalmi vagy sajtónyelvi stílusban leírt szövegben adja át a gondolatait az olvasónak, és az ebből szerzett bevételből él.

Az ifjú költő már annyira sikeres lett, hogy kezdett írásból megélni. A híres regényíró teljesen az írásnak szenteli magát.


6. Írott mű, amely számítógépen keresztül elektronikusan, papíron kiadott könyvben vagy sajtótermékben jelenik meg.

A kiadóhoz benyújtott új írás elnyerte a főszerkesztő tetszését. A szépirodalmi pályázatra rengeteg írást küldtek be.


7. Átvitt értelemben: Fémpénz oldala, ahol az érme értéke, és nem a címer, arckép vagy más jelkép, ábra látható.

Fej vagy írással döntik el, melyik csapat kezdheti a futballmeccset. A feldobott érme írással felfelé esik le.


8. Vallási: Szent szövegeket tartalmazó feljegyzés, ilyen könyv, tekercs vagy lapok kötege.

A pap érvül az írást idézte a híveknek. Az írás szerint élt a család: betartottak minden parancsolatot és vallási előírást. Az ásatások során a templom fala mellett egy dobozban írást találtak a régészek.


9. Népies: Vonalas mintájú népi díszítő elemek fajzolása, festése.

A hímes tojás írását már a kislányoknak elkezdik tanítani. A terítőre előbb az írás kerül, aztán jön a hímzés.


10. Régies: Hivatalos irat, okmány, leírt kötelezettségvállalás vagy egyezség; szerződés.

A bankban írást adtak a számlatulajdonosnak arról, hogy pénzt tett be. A hitelező az adóssal folytatott vitában végső érvként egy írást húz elő a kabátzsebéből, amin jól látszik az adós neve és a kölcsönadott összeg.


Kifejezés

Fej vagy írás? – (nézzük, melyik oldalára esik a sorsolásképpen feldobott pénzdarab).


Lezárva 7K: 2012. február 15., 15:12

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)