Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Zavar szó jelentése

zavar (ige)

Beavatkozással nyugtalanít. Figyelmet elterelve zaklat; nyugalmában háborgat egy személyt, csoportot, állatot a tevékenysége közben.

Az üzletbe belépő szakadt ruházatú férfi láthatóan zavarja a vásárlókat. A folytonos nyaggatás, cirógatás, vonszolás zavarja a kutyát. A visszatérő éles zaj zavarja a folyamatos munkát.


Eredet [zavar < ómagyar: zavar < ősmagyar: zabar (zavar) < dravida: samaram (zűrzavar, háború)]
Lásd még: habar, háború


További részletezés

1. Akadályt állítva megszakít megszokott rendet, folyamatot.

A rádióban bejelentett hír zavarja a hallgató nyugalmát. A munkabeszüntetés zavarja a vasút működését.


2. Egy helyről elkerget; távozásra késztet egy élőlényt.

A kutya a levegőbe zavarja a verebeket az ugatásával. A tehén a farka csapkodásával máshová zavarja az őt zaklató legyeket.


3. Más terhére van, mert másnak nem megfelelő időben vagy helyen jelenik meg.

Az egyik ember családi fényképekkel zavarja a mellette ülő utast. A váratlan vendég érkezésével zavarja a családot.


4. Működést gátol vagy akadályoz.

Az alkoholfogyasztás zavarja a gondolkodást. Az autó koszos üvege zavarja a látást.


5. Megértést gátol. Jelenlétével figyelmet elterelő vagy gondot okozó hatást vált ki.

A nyelvhelyességi hiba zavarja a szöveg megértését. A festményen használt rikító szín zavarja a kép művészi hatását.


6. Műszaki: Tiszta vételt akadályoz hasonló hullámhosszú jelek kibocsátásával; eléri, hogy egy adást ne lehessen tisztán, érhetően hallani vagy látni.

Régen zavarták a külföldi rádióadók vételét az országban. A katonai repülőgép zavarja az ellenség rádiózását.


7. Műszaki: Gépi működést akadályoz. Kárt okozó hatást hoz létre.

A mobiltelefont a repülőn ki kell kapcsolni, mert zavarja a repülőgép műszereit. A nagyfeszültség zavar egy érzékeny villamos műszert.


8. Régies: Folyadékot homályossá tesz, mert a benne levő üledéket felkavarja.

Az úszó a lábmozgásával zavarja a tó vízét. A nem megfelelő körülmények zavarják a hordóban tárolt bort.


9. Régies: Részekre bont rendezett egységet; összekever egységbe foglalt részeket.

A katonaság sorait zavarja az ellenséges ágyúzás. Az izgága gyerek magatartásával zavarja a fegyelmezett tornasort.


Kifejezések

Nem sok vizet zavar – (egy személy jelenléte keveset számít; nemigen avatkozik semmibe).


Zavarja a köreit – (a.) illetéktelenül beleavatkozik egy személy, közösség ügyeibe; b.) sérti egy személy, közösség érdekeit).zavar (főnév)

Működési rendellenesség. Felmerült akadály, megakadás egy gépezet vagy rendszer működése közben.

Az áramszolgáltatás zavarát a szerelők igyekeztek gyorsan elhárítani. A gépkocsi motorjának furcsa hangja jelzi a zavart. Amikor az emberi test működésében zavar lép fel, azt betegségnek hívjuk.


További részletezés

1. Cél elérését gátló tényező. Felmerült akadály, amely megakasztja egy személy vagy csoport céljának megvalósulását.

A hitelkérelem elutasítása miatti pillanatnyi pénztelenség zavart okozott a vállalat munkájában. A családi veszekedés zavart okozott a gyereknek: nem tudta megtanulni a leckéjét.


2. Nyugtalan lelkiállapot, amikor egy személy nem tudja, hogy egy fennálló vagy kialakult helyzetben mit tegyen.

A fiú beszédében zavar lett, amikor megszólította a csinos lányt. A tanuló zavarában leejtette a tollát, amikor a tanár kihívta felelni.


3. Külső tényező, amely károsan hat. Elterelő hatás, ami miatt egy folyamat vagy áramlás jellege, látványa hátrányosan megváltozik.

A dadogó beszédének zavara megmutatta lelki zavarodottságát is. A tóba dobott kő láthatóan zavart okoz a víz tükörsima felszínén.


4. Szűkös anyagi helyzet; túl kevés pénz.

A vállalkozás életében zavar támadt, és nem tudták kifizetni a beérkezett számlát. Sok ember kölcsön felvételével akarja megoldani az előállt zavart.


5. Fellépő nehézség, bonyodalom az élet, a gazdaság, a termelés megszokott rendjében.

A főnök jobb szervezéssel akarta megoldani a munkában fellépett zavart. Az embernek sokszor kell szembenéznie különböző zavarokkal, amiket meg kell oldania.


6. Figyelmet elterelő értelmetlenség egy szóbeli vagy írásbeli közlésben; gondolatmenet összekuszáltsága.

A tanár a felelet zavarából arra következtetett, hogy a tanuló nem tanulta meg a leckét. A rossz fogalmazás zavart okozott a gondolatmenet követésében.


7. Tudományos, fizika: Akadályozó tényező, amely egy jel továbbításának vagy érzékelésének a hatékonyságát csökkenti.

A rádióvételből sikerült kiszűrni a zavart. Egy külön áramkör gondoskodik a zavar kiszűréséről.


Kifejezések

Időjárási/légköri zavarok – (a légköri viszonyokban, az időjárásban váratlanul beállt, kellemetlen következményekkel járó változás).


Mágneses zavarok – (a.) Fizika: a földmágnesség erősségének rendszertelen változása; b.) Rádiótechnika: a rádióvevő hangerejének ingadozása a földmágnesség rendszertelen változása miatt).


Lezárva 7K: 2014. november 12., 16:19

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)