Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Vezet szó jelentése

vezet (ige)

Lead.jpg

Haladási irányt meghatároz. Egy élőlényt vagy járművet irányít annak mozgása közben. Jármű irányító berendezéseit működteti.

A tanárnő gyakran vezet kirándulást. A lány már több napja nem vezetett személykocsit. Amikor autót vezet valaki, akkor józannak kell lennie. A gazda a lovat a kocsi elé vezeti, hogy majd befogja.


Eredet [vezet < ómagyar: vezet < ősmagyar: vezet < szanszkrit: vizati (vezet, intéz, végeztet)]


További részletezés

1. Előtte megy, és így utat mutat másnak vagy másoknak.

Az idegen hegymászókat tapasztalt helyi hegyi vezető vezeti. A nyájat egy erős kos vezeti.


2. Udvariasan utat mutat; utat enged, és arra kéri, hogy lépjen be egy helyre.

A titkárnő az igazgató irodájába vezeti a tárgylófelet. A vendéget nem vezették a nappaliba, hanem a kertben ültették le.


3. Személyt kísér mellette haladva, karon vagy kézen fogva, hogy menet közben a mozdulataival segítse, irányítsa.

A fiatalember egy vakot vezet az úton keresztül. A férfi a nőt az asztalhoz vezeti.


4. Állatot irányít száron, kötélen, szíjon maga mellett kísérve vagy maga után húzva-vonva; menni késztet egy irányba.

A gazda a vályúhoz vezeti a tehenet. A nő pórázon vezeti a kutyát.


5. Menni kényszerít egy személyt fegyveres felügyelet alatt.

A vádlottat a bíróság elé vezetik. Az elítéltet a börtönbe vezetik.


6. Jármű irányításához ért; képes és jogosult gépkocsit használni.

A jogosítvány azt igazolja, hogy az illető vezet. A fiú már vezet, bár még nem tette le a vizsgát.


7. Kerékpárt tol maga mellett, a kormánynál fogva azt.

A fiú az útkereszteződésnél leszáll a kerékpárról, és vezeti azt. Az asszony a piacról hazafelé vezeti a megpakolt biciklijét.


8. Előre visz egy labdát; rövidebb időközökben meg-megérinti és továbbgurítja a földön.

A játékos ügyesen vezeti a labdát az ellenfél kapuja felé. A hátvéd arrafelé mozdul, amerre a labdát vezetik.


9. Terjedést elősegít; mozgó anyagot, áramlást irányít egy irányba, helyre.

A vízvezeték a házba vezeti a tiszta vizet. A gázcső a tűzhelyhez vezeti a gázt.


10. Hatást közvetít saját anyagában; belső részecskék segítségével közvetít mozgással, rezgéssel.

A réz jól vezeti az elektromosságot. A víz vezeti a hangot.


11. Egy irányba épít csővezetéket, huzalt vagy más építményt, hogy rajta keresztül egy áramlást juttasson más helyre.

A házak előtt vezetik az árkot, ami elviszi az esővizet. A falban vezetik a huzalt, amelyen majd áram folyik.


12. Egy irányba épít utat, utcát.

Az utcát a főút felé vezetik. A járdát a parkon keresztül vezetik.


13. Egy irányban elhelyez vonalat, szálat.

A díszítés vonalát úgy vezeti az asszony, hogy megfeleljen a mintának. A fonalat görgők vezetik a gép alkatrészei között.


14. Egy hely elérésében segít; tájékozódáshoz irányt mutat, támpontot ad.

A hajósokat a világítótorony vezeti a kikötőhöz. A sötétből a világosság kifelé vezet.


15. Nyom egy helyre irányít; lehetővé teszi egy cél vagy hely elérését.

A nyomok a házhoz vezetnek. A meglőtt vad vérnyomai a sűrűbe vezetnek.


16. Eljutást biztosít egy helyre, településre.

A főút Budapestre vezet. A kerékpáros befordul abba az utcába, amely a folyópartra vezet. A kitaposott ösvény a forráshoz vezet.


17. Útvonalként elér egy helyig egy építmény vagy épületrész.

A lépcső az emeletre vezet. Az igazgató irodájába egy hosszú folyosó vezet.


18. Eredményként előidéz; cselekvés, magatartás következményként okoz.

A kerék felfüggesztésének hibája balesethez vezethet. A hűtlenség a párkapcsolat végéhez vezet.


19. Gondolatmenetet irányít egy gondolat, szempont; beszélgetés, megbeszélés, előadás témáját, tárgyát bizonyos irányba tereli.

A feltett kérdés az előadás témájától eltérő irányba vezet. A felvetett gondolat messzire vezet.


20. Fő mozgatóerőként hat egy gondolat, érzés; fő indítékként irányít egy személyt cselekvésében, tevékenységében.

Az orvost a segítő szándék vezeti. A fiút a tudni akarás vezeti.


21. Indíték menni késztet egy helyre egy személyt.

Mi vezetett téged ide? A boldogulás reménye a tengeren túlra vezette a családot.


22. Cselekvésre ösztönöz, rábír.

Az apa példája a mérnöki pályára vezette a gyereket. A könyv története a katonasághoz vezette a fiút.


23. Cél eléréséről gondoskodik; egy közösséget vagy közös cselekvést, mozgalmat legfőbb szervezőként irányít.

Az igazgató az egész vállalatot vezeti. Az elnök a pártot vezeti.


24. Folyamatot, közös munkát felügyel; egy szervezett csoportban a célnak megfelelő, meghatározott módon történő tevékenységet irányít; terv szerint betartatja a munka menetét, határidejét.

Az osztályvezető vezeti az osztály munkáját. A művezető a műhelyben folyó munkát vezeti.


25. Közös előadást felügyel; éneket, táncot, zenét úgy irányít (benne részt véve és szerepét, szólamát biztosan tudva), hogy megadja a részeket megindító hangot, mozdulatot, az együttes többi tagja pedig hozzá igazodik, őt követi. Énekkart, zenekart vezényel.

Az énekkart a karnagy vezeti. A zenekart az első hegedűs vezeti.


26. Beszélgetést irányít; kézben tartja a megbeszélés, eszmecsere témáját és ügyel arra, hogy az a megfelelő tárgykörben mozogjon, a megfelelő módon haladjon előre.

A beszélgetést a riporter vezeti. A tanácskozást az elnök vezeti.


27. Támadást felügyel; támadó csapatot, sereget parancsnokként, vezérként irányít, gyakran személyesen, a harcban előtte jár.

A hadvezér maga vezeti a rohamot. A tábornok győzelemre vezeti a katonáit.


28. Elől halad, és személyes példát mutat.

Egy vezető személyesen vezeti a munkát, ami azt is jelenti, hogy sokat dolgozik ő is. A szülő vezeti a gyerekei életét.


29. Sportmérkőzést irányít; játékot elindít, és játék közben a szabályok betartását ellenőrzi, vagy megsértésüket jelzi és megbünteti.

A bíró vezeti a futballmeccset. A játékvezető gyakran sípol, miközben vezeti a mérkőzést.


30. Intézményt irányít felelős személyként; a szervezet élén állva ügyeit a célnak megfelelő módon intézi.

Az igazgató vezeti a színházat. A fiókvezető vezeti a bank városi kirendeltségét.


31. Rovatot szerkeszt egy újságban, folyóiratban, és gyakran maga írja az abba tartozó cikkeket.

Az újságíró egy saját rovatot vezet az újságban. A főszerkesztő alatt négy szerkesztő vezet saját rovatot.


32. Nyilvántartást felügyel; időrendnek megfelelő sorrendben írásban rögzít feljegyzéseket, bejegyzéseket, egy ügyre vonatkozó adatokat, tételeket, elhangzott nyilatkozatokat; ilyen feljegyzésbe bejegyez egy adatot, tényt.

Az asszony feljegyzést vezet a családi kiadásokról és bevételekről. A raktáros nyilvántartást vezet a beérkezett vagy kiadott készletről. A könyvelő a számlát a pénztárkönyvbe vezeti.


33. Elöl halad versenyben, sportban.

A bajnok vezeti a mezőnyt, ő fut az élen. A győztes csak az utolsó száz méteren vezetett.


34. Győzelemre áll egy mérkőzésben, versenyben; eddig neki a legjobb az eredménye, és így neki van a legnagyobb esélye a győzelemre.

A szurkolók örülnek, mert a csapatuk vezet a meccsen. Az eddigi eredmények alapján a pontversenyben a tavalyi győztes vezet.


35. Győzelemre áll egy választáson, szavazáson; ez ideig a legtöbb szavazatot kapta, és így neki van a legtöbb esélye a győzelemre.

Az ellenzéki párt jelöltje vezet a választáson. A szavazatok összeszámlálása folyamatosan halad, és hol az egyik, hol a másik jelölt vezet.


36. Fölötte áll összehasonlításban; egy szempont szerint másokat megelőz több személlyel, csoporttal, dologgal összehasonlítva.

A pártok közötti versenyt időről-időre más vezeti, a közvélemény-kutatások szerint. A népszerűségi listát egy olyan dal vezeti, amit nagyon sokszor játszanak a rádióban.


37. Régies: Búvóhelyet felfed; közli, tudtul adja azokat az adatokat, amelyek alapján egy keresett személy megtalálható, kézre keríthető.

A férfi a betyárokra vezeti a zsandárokat. A nyomravezető az elrejtőzött szökevényre vezeti a rendőröket.


38. Régies: Mindenkinek bemutat egy idegen személyt egy közösség, társaság, kör tagjainak, és ezáltal jogot szerez neki arra, hogy ezután közöttük megjelenjen.

A vidékről érkezett fiatalembert az unokabátyja vezeti a társaságba. A klubba csak úgy kerülhet be valaki, ha előbb egy klubtag vezeti őt a zárt körű rendezvényen.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Háztartást vezet – (család vagy személy otthoni étkezésre van berendezkedve, saját háztartása van).


Hosszú pórázon vezet – (nagyobb szabadságot ad neki a korábbinál).


Nagy házat vezet – (Régies: nagyon előkelően él).


Nyomra vezet – (közli, tudtul adja azokat az adatokat, amelyek alapján egy keresett személy, tárgy, dolog megtalálható, kézre keríthető).


Oltárhoz vezet – (egyházi szertartással házasságot köt).


Orránál fogva vezeti – (a.) hiszékenységével, gyengeségével visszaélve tetszése szerint irányítja; b.) sorozatosan becsapja, félrevezeti).


Üzletet vezet – (a.) az üzlet menetét irányítja; b.) saját üzlete van).


Vak vezet világtalant – (olyan személy akar mást irányítani, aki maga is irányításra, tanácsra szorul).


Vezeti a dolgokat/ügyeket – (irányítja az ügyek/dolgok intézését).


Vezeti a házat/háztartást – (felügyel arra, hogy a háztartással kapcsolatos munkák rendben folyjanak, illetve ezeket a munkákat végzi).


Vezeti a kezét – (egy személy kezét megfogva segíti egy cselekvés végrehajtásában).


Lezárva 7K: 2014. augusztus 3., 15:56

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)