Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Van szó jelentése

van (ige)

Air2.jpg

Bizonyos formában létezik; jelenléte vagy hatása érzékelhető.

A Föld körül légkör van. Van megoldás a gondokra.


Eredet [van < ómagyar: vagyon (van, létezik) < ősmagyar: valdon (van, vagyon) < dravida: vundu (van)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


alanyi ragozások

 

jelen

múlt

felszólító

feltételes 1.

feltételes 2.

én

vagyok

voltam

leszek

legyek

volnék, lennék

te

vagy

voltál

leszel

legyél, légy

volnál, lennél

ő, ön, maga, ez

van

volt

lesz

legyen

volna, lenne

mi

vagyunk

voltunk

leszünk

legyünk

volnánk, lennénk

ti

vagytok

voltatok

lesztek

legyetek

volnátok, lennétek

ők, önök, maguk

vannak

voltak

lesznek

legyenek

volnának, lennének

 

tagadó mód

 

jelen

múlt

felszólító

feltételes 1.

feltételes 2.

én

nem vagyok

nem voltam

nem leszek

ne legyek

nem volnék, lennék

te

nem vagy

nem voltál

nem leszel

ne legyél, légy

nem volnál, lennél

ő, ön, maga, ez

nincs, nem van

nem volt

nem lesz

ne legyen

nem volna, lenne

mi

nem vagyunk

nem voltunk

nem leszünk

ne legyünk

nem volnánk, lennénk

ti

nem vagytok

nem voltatok

nem lesztek

ne legyetek

nem volnátok, lennétek

ők, önök, maguk

nincsenek, nem vannak

nem voltak

nem lesznek

ne legyenek

nem volnának, lennének

A teljes ragozási táblázat megtekintéséhez kattints ide


További részletezés

1. Léttel, létezési formával rendelkezik; anyag vagy energia formában létezik; részt vesz az anyagi világban; él; a világban megtalálható, fellelhető; lehet látni, érzékelni, tudatában lenni; egy személy bizonyos a léte felől.

Van fa a házunk előtt. Van áram a vezetékben! Sok érdekesség van ezen a világon. Két nagyszülő van a családunkban. Van olyan fogalom, amit nehezen értenek meg. Amíg van cél, addig jól haladunk.


2. Helyzet, állapot, kapcsolat vagy viszony fennáll, folytatódik vagy fennmarad.

Szeretet mindig van az emberek között. Van béke a földön.


3. Természeténél fogva létezik. Idő, távolság, történés vagy állapot kifejezésére használjuk, ami anélkül létezik, történik vagy áll fenn, hogy egy személy okozná.

Nagyon hideg van. Pontosan dél van. Az a hegy túl messze van innen.


4. A dolgok jelenlegi állása; az éppen megtapasztalható helyzet.

Az van, hogy esik az eső. Most ez van. Még nem tudjuk, hogy mi van az eltévedt turistákkal.


5. Meghatározott hellyel vagy helyzettel rendelkezik; az említett helyen él, létezik, lakik, tartózkodik.

A macska az ablakban van. A polcon van a tányér. A házunk a hegyekben van.


6. Az említett céllal távozott; az említett helyre, eseményre indult.

A gazdasszony a vásárban van. A férjem meccsen van.


7. Egy bizonyos azonossággal rendelkezik; a szóban forgó dologként létezik; közli, hogy egy személy kicsoda vagy micsoda (sokszor nem mondjuk ki, de a gondolatát beleértjük a mondatba).

Én vagyok a tanár. Te tanuló vagy. Ez a hölgy vezető (beosztásban van).


8. Egy bizonyos azonossággal, megjelenési formával rendelkezik; a szóban forgó dologként létezik; közli, hogy egy dolog micsoda (rendszerint nem mondjuk ki, de a gondolatát beleértjük a mondatba).

Ez a bútor egy asztal (-ként van, létezik; azonosságával rendelkezik). Az a dolog ott a fal (-ként van, létezik). Te most akadály vagy számomra. Ez a szó ugyanígy van a magyar nyelvben is.


9. Egy bizonyos jellemzővel, minőséggel rendelkezik; közli, hogy egy személy vagy dolog milyen (sokszor nem mondjuk ki, de a gondolatát beleértjük a mondatba).

Ez a hölgy szép (-ként van, létezik). Én okos vagyok. Te sikeres vagy. Ez a kocsi kitűnő (állapotban van). Van az egy mázsa is. Rendben van.


10. Pillanatnyilag folyamatosan történik; létrejön; (időszak) tart valameddig.

Nyár van. Most éppen pihenő van.


11. Jövőbeni esemény megtörténését, létrejöttét jelzi; lesz; következik; esedékes; várható.

Hatkor találkozóm van. Holnap előadás van. Mikor van a következő vonat indulása? Az én számom után ki van?


12. Egy személyre vár mint feladat vagy tennivaló; részvételt, tetteket igényel; fennáll a számára mint tevékenység.

Egész nap sok munka van. Három feladatod van. Ma két vizsgám is van. Holnap előadásuk van. Most épp megbeszélésem van.


13. Az anyaga vagy lényeges eleme; tagja vagy része.

Nem kedvelem azt, ami műanyagból van. Az asztal fából van. Az egész fal téglákból van.


14. Egy eredményre törekszik; halad egy cél felé.

A legjobb úton van a dobogó felé. Célon van. Azon van, hogy sikeresebb legyen.


15. Bizonyos pénzbe kerül; energiát, időt igényel.

Sokban van manapság az autó fenntartása. Nem tudtam, hogy ez ennyiben van.


16. Tulajdonában tart; rendelkezésére áll; fel tud használni; létezik az ő számára.

Az illetőnek két kocsija is van. Van három lova.


17. Emberek vagy élőlények között összetartozást fejez ki; társként létezik az életében.

Ennek a lánynak három bátyja van. A cicánknak kilenc kölyke van.


18. Rendelkezik vele (nem tulajdon esetén: például jellemzők); egy bizonyos állapottal, minőséggel vagy mennyiséggel leírható; létezik vele kapcsolatban.

Jókedvem van. A lánynak hosszú haja van. A látványosságoknak nagy vonzereje van.


19. A felelősségi körébe tartozik; irányítása alatt áll.

Van egy osztályom. Érzi, hogy küldetése van. A kis hercegnek van egy rózsája, amit gondoz.


20. Kapcsolat vagy viszony minőségét jelzi.

Baráti viszonyban vannak. Ő minden ismerősével jóban van.


21. Egy személy tudja, kigondolta; az elméjében őrzi, érzi, gondolja; létezik az emlékei, gondolatai közt.

A fejemben már van egy terv. Kinek van javaslata? A tervezőnek van néhány jó ötlete.


22. Az említett csoport tagja, része; közöttük létezik.

Mindenki nagyon igyekszik, aki a csapatban van. A fiam is a helyezettek között van. Bent van az egyesületben.


23. Hatás megtapasztalását közli.

Az új hajóval kevés gondunk van. Van egy kisebb betegségem. Ma jó napom van.


24. Ellenőrzés alatt tartják; hátrányos helyzetbe került.

Lakat alatt van a rabló. Végre a rendőrök kezei közt van.


25. A szóban forgó módon cselekszik, viselkedik, történik.

Általában tekintettel van a lakótársakra. Megértéssel van az idősek felé. Hasznunkra van az időjárás.


26. A valóságnak megfelelő; létezésében, állításában igaz, helyes.

Miért van az, hogy dolgoznunk kell vasárnap? Ez így van más szavak esetében is.


27. Hatást jelez, amit nem a szóban forgó dolog vagy személy okozott magának, hanem rá van hatással, megtörtént vele: lényegtelen, vagy nem tudjuk, hogy ki okozta.

A percei már meg vannak számlálva. Zöldre van a rácsos kapu festve.


28. Vallási: Tudatosan érzékel és képes hatásokat okozni. Léte és szellemi működése egyes következményekből megtapasztalható az anyagi világban is.

Amíg van isten az égben, biztosan nem süllyed el a hajónk! A kastélyban van néhány szellem, amelyek nem láthatók, csupán az általuk keltett furcsa jelenségekből észlelhetők.van (segédige)

Az említett céllal távozott; az említett helyre, eseményre indult.

A gazdasszony vásárolni van. A férjem dolgozni van.-van, -ven, -on (számnévképző)

Az említett szám tízszerese.

hatvan, hetven, huszon

Ötven a száz fele.


Eredet [-van, -ven < ómagyar: -van, -ven (tíz) < ősmagyar: -van (tíz) < dravida: pan (tíz)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)