Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Tt szó jelentése

-tt, -t, -ott, -ett, -ött (múlt idő jele)

1. Az említett cselekvés, történés a múltban zajlott.

tt, kért

Ma délután itt járt a barátod.


2. Az említett cselekvés, történés, folyamat véget ért, befejeződött (igekötős igékkel).

kifőtt, megépült

Elkészült a ház. Megjött a posta.


Eredet [-tt, -t < dravida: -t, -d, -tt (múlt idő jele)]-tt, -t, -ott, -ett, -ött (melléknévképző)

1. Az említett cselekvést, történést nem a mondat alanya tette, hanem vele tették meg.

hímzett ruha, felépült ház, meghívott vendég

Átadták az újonnan épült házat.


2. Az említett korábbi vagy befejezett történés a jellemzője.

romlott, lejárt

A gyerek kibomlott fűzővel járkál.


Eredet [-t, -tt < -t, -tt (ige múlt idő jele)]


Használati megjegyzés: az ilyen képzésű szót csak főnév előtt szokás használni – önmagában névszóként használva zavaros mondatot eredményez, magyartalan.

Például helyes: „Ez kifizetett áru.” Zavaros: „Ez az áru kifizetett.” (Ugyan mit fizetett ki az áru?)-tt, -t, -ott, -ett, -ött, -ütt (helyhatározórag)

Az említett helyen.

előtt, Győrött, Pécsett, Vácott, helyütt, oldalt

Az emberek mindenütt ruhát viselnek.


Eredet [-tt < dravida: -ttu, -du (-ba, ban; határozórag)]

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)