Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Test szó jelentése

test (főnév)

Exercise3.jpg

Egy élőlény látható alakja, egész szervezete, amely életfunkciókat mutat.

Az ember testét izmok mozgatják. A test vázszerkezete a csontváz. A testünket edzeni kell. Egy ember testből és lélekből áll. A test és lélek kölcsönhatásban áll egymással. A bokszoló rendszeresen edzi a testét.


Eredet [test < ómagyar: test < ősmagyar: tást (test) < dravida: tasei (test, hús < befogadó, összekötő)]


További részletezés

1. Egy élőlény megjelenése; egy ember, állat szervezete a maga anyagi mivoltában, külső fizikai formájában, életfunkciókat mutató működésében.

A test folyamatosan növekszik, illetve változtatja alakját, formáját, ahogy telik az élet. Az élőlények teste a saját nemére jellemző alakú.


2. A törzs és végtagok – a fejjel, illetve az arccal szembeállítva.

A lány arca bájos, a teste karcsú. Az orvos megvizsgálja a beteg testét: megtapogatja a hasát, meghallgatja a tüdejét, szívét.


3. Átvitt értelemben: Élettani folyamatok összessége az emberi szervezeten belül – a lelki jelenségekkel szemben.

A mai ember inkább él a testnek, mint a léleknek. A modern élelmiszeripar termékei nem táplálják, hanem hizlalják a testet.


4. Népies: Élettelen szervezet, fej, törzs és végtagok, amely egy elhunyt emberé, ritkábban elpusztult állaté.

A test a koporsóban fekszik. A test a földbe kerül.


5. Szilárd tömeg, amely egy egységet alkot, és más anyagoktól határozottan elkülönül.

A hajózás azon alapszik, hogy egy test képes úszni a vízen. Ha egy testet megfelelő sebességre gyorsítunk, képes a levegőbe emelkedni.


6. Fizika: Teret betöltő anyag, illetve anyagok tömege, halmazállapotra való tekintet nélkül.

A folyadék egy cseppfolyós test. A fizika egy része a szilárd testekre ható erőket vizsgálja.


7. Mértan: Zárt térrész, amelyet sík vagy görbe lapok határolnak.

A téglatestnek és a kockának derékszögei vannak. A gömb egy teljesen szabályos test.


8. Érzékelhető forma, mint a valóság egy darabja.

Az álmokat nem elég megálmodni, testté is kell tenni őket. A magyarázatot nem értő diák csak testben van jelen az órán, a figyelme egyáltalán nincs ott.


9. Főrész; egy tárgy, eszköz nagyobb tömegű része – a belőle kiágazó, kiálló alkatrészekkel ellentétben.

Az akácfának a teste kiváló építőanyag. A fazekas először az edény testét formálja meg, és csak utána a fülét.


10. Régies, elavult: Testület; ugyanazon a munkahelyen dolgozó, azonos foglalkozású, hivatású, vagy általában azonos tevékenységű emberek összessége.

A tanári testet az iskola igazgatója vezeti. A képviselői test meghozta a döntést.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Abszolút merev test – (Fizika: feltevésként létező teljesen szilárd, összenyomhatatlan tömeg).


Alig bírja a testét – (gyenge, erőtlen ember).


A testére van szabva – (a.) ruha illik rá; b.) munka, szerep, tevékenység személyének, egyéniségének éppen megfelel).


A test kívánságai – (a testi élvezetek).


Az Úr teste – (Vallási: katolikus szóhasználatban az ostya, áldozati kenyér).


Az ige testté lesz – (Vallási: keresztény vallási felfogás szerint emberi testben megjelenik az Isten).


Csak a csupasz/meztelen teste van – (nagyon szegény, saját magán kívül jóformán semmije sincs).


Csak a testemen át/keresztül – (csak az én legyőzésem árán, engem erőszakkal félreállítva érheted el, amit akarsz)


Egy test, egy lélek – (teljesen azonosak, egyformák érzésben, gondolkodásban, akaratban és a másokkal szemben tanúsított magatartásban).


Egyik a testen, másik a kerten – (Tájszó: olyan szegény, hogy csak egy váltás fehérneműje van).


Egyszerű test – (Fizika: további alkotórészekre nem bontható anyag, elem).


Lassan a testtel! – (a.) ne olyan nagy hévvel! b.) álljunk csak meg, várjunk csak!)


Sanyargatja testét – (egy ember huzamosabb ideig a legszükségesebbeken kívül mindent megvon magától, amit táplálkozásban, ruházkodásban és pihenésben kíván, esetleg szándékosan fájdalmat is okoz magának).


Se teste, se lelke nem kívánja – (egyáltalán nem kívánja a dolgot).


Semleges test – (Villamosság: olyan szilárd tömeg, amely sem mágneses, sem elektromos tulajdonságokat nem mutat).


Számadó test – (Katonaság, régies, elavult: gazdálkodás és pénzügyi elszámolás tekintetében külön katonai egység).


Tapintó test – (Biológia: a tapintás és egyéb érzetek észlelésére szolgáló idegvégződés).


Test test ellen – (párharcban ember ember ellen küzd).


Testben, lélekben nevelkedik – (gyermek, serdülő ifjú egész lényében, fizikailag és lelkileg, szellemileg gyarapszik, gazdagodik).


Testéből való test – (saját gyermeke).


Teste-lelke – (egy ember egész lénye).


Testestől-lelkestől – (a.) egészen, teljesen akarja, teszi; b.) az ember mindenestül).


Testet ölt – (a.) látható, anyagi formában jelentkezik; b.) vallási: isten emberré lesz).


Testhez álló – (a.) az alakjára szorosan rásimuló ruha; b.) Átvitt értelemben: személyiségéhez illő, annak megfelelő munka, szerep, tevékenység).


Lezárva 7K: 2012. április 29., 15:18
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)