Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Terjesztés szó jelentése

terjesztés (főnév)

Terjeszt.jpg

Széles körben ismertté tétel; eljuttatás egyre nagyobb területre; szokásba hozás egyre nagyobb mértékben; általánossá, köztudomásúvá tétel.

A jó hír terjesztése jó érzést okoz mindenkinek. A szolgáltatás hírének terjesztése az elégedett vevő egyik jellemzője.


Eredet [terjesztés < terjeszt + -és (főnévképző)]


További részletezés

1. Sok emberrel közlés; egy állítás elmondása széles körben.

Az elégedett vevő a jó szolgáltatás hírének terjesztését maga végzi. Aki csalódott, az nem sok örömöt okoz terjesztésével csalódása forrásának.


2. Média, kereskedelem: Hozzáférhetővé tétel; újságok, hírlapok, folyóiratok, könyvek vagy más árucikkek eladása, eljuttatása a megrendelőhöz.

A könyvek terjesztését az üzletek és a kiadó végzi. Az újság terjesztését a posta vállalja el.


3. Egy hatás érzékelhetővé tétele egy távolabbi helyen, környezetben; szag, fény vagy más hatás árasztása egy helyről, pontból.

A narancs jó illatának terjesztését a kályha melege biztosítja. A lámpa erős fényének terjesztése hasznos a sötétben.


4. Kar vagy szárny kifeszítve, kiterítve nyújtása, tartása egy hely fölött vagy egy hely felé.

A gólya a fészkében a szárnyának szélesre terjesztésével védi a fiókáit. A pap a kezének ég felé terjesztésével imádkozik.


5. Hivatalos: Javaslat, irat benyújtása egy hozzáértő személynek, illetékes hatóságnak; egy ügy illetékes elé vitele.

A kérelem bizottság elé terjesztését az ügyintéző végzi. A bizottság elé terjesztés után egy héttel lesz meg a döntés.


6. Nagyobb hatókörűvé tétel; nagyobb működési körűvé fejlesztés.

A pékség egyre szélesebb területen éri el kenyerének terjesztését. Minden vállalkozónak fontos a saját üzletének terjesztése.


7. Régies: Számbeli növelés; terjedelem, kiterjedés gyarapítása.

Az idős ember életének száz év fölé terjesztését szerencsés körülménynek gondolja. A hadvezér serege létszámának terjesztését újabb katonák toborzásával éri el.


Lezárva 7K: 2013. november 15., 14:54
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)