Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Tan szó jelentése

tan (főnév)

Book.jpg

1. Elgondolások rendszere. Egymással összefüggő - világnézeti, tudományos vagy ideológia tanítást alkotó - elvek, elképzelések teljes rendszere, amelyeket igaznak és helyesnek tekintenek és másoknak oktatnak.

Buddha tanai a világ nyugati részén is népszerűek. A különféle vallási tanokban hívő embereknek békésen kell egymás mellett élnie.


2. Meghatározott kérdésre adott válasz, amely általában egy (tudományos, vallási, életbeli) problémára kigondolt elméleti megoldás.

Luther tanait sokáig üldözte a katolikus egyház. Galileo Galilei Föld mozgására vonatkozó tanai végül megnyitották a fejlődést a csillagászat előtt.


3. Ritka, régies: Életelv, olyan meggyőződés, amely alapján egy személy vagy csoport az életében viselkedik, az őt érintő kérdésekről, környezetéről vélekedik; gondolkodásmód.

A fiú az apjától kapott tan szerint élt. Az új generáció tanába már nem fért be a nagyszülők szigorú erkölcsi felfogása a párválasztás tartósságáról.


Eredet [tan < ősmagyar: tan < szanszkrit: tantra (vallási tanítás, tan; lényeges elem; szál a szövetben) < tanoti (szövetet sző)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 46 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)