Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Tömör szó jelentése

tömör (melléknév)

1. Egyforma jellegű (anyag, tárgy, dolog), amely belül nem üres, nincsenek benne hézagok, üregek, hanem szilárd anyag tölti ki az egészet.

Ez a gyertyatartó tömör arany. A bútor tömör fából készült.


2. Sűrűbb állapotú (anyag, dolog), amely a szokottnál jóval tömöttebb, szilárdabb.

A tűz fölött tömör füst terjed. A sűrűn kinyomtatott szövegben a tömör betűk alig olvashatóak.


3. Átvitt értelemben: Kevés szóval, sokat kifejező (beszéd, írás, kifejezésmód), amely csak a lényeget tartalmazza; rövid és szabatos.

A nyomozó tömör beszámolót ad a helyszínen rögzített nyomokról. Az iskolaigazgató tömör beszédet tartott az évnyitón.


4. Átvitt értelemben: Szilárd egységet alkotó (dolog), amely megbonthatatlan természetű, jellegű.

A mozgalom tömör sorai közé nem tudott beépülni ügynök. Az indiaiak tömör ellenállása meghozta az eredményét: az angolok békésen átadták a hatalmat.


5. Átvitt értelemben, régies: Alacsony és széles, vastag (épület); zömök (építmény).

A hegy tetején egy tömör vár áll. A Gellért-hegy tetején egy tömör erődítmény áll: a Citadella.


6. Átvitt értelemben, régies, elavult: Kis termetű (személy), aki köpcös; aki magasságához képest széles, vaskos, gömbölyded testű.

Az igazgató bár tömör ember, mégis nagy eréllyel vezeti a vállalatot. A tömör harcos meglepő ügyességgel forgatja kardját és győzi le a nála termetesebb ellenfeleket.


Eredet [tömör < töm + -ör (névszóképző)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)