Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Szerkezet szó jelentése

szerkezet (főnév)

Structure.jpg

Egy egész összefüggő részei, illetve ezeknek a részeknek az összekapcsolódása, egymásra épülő működése, ahogy az egész felépül, és aminek segítségével megvalósítja a célját.

Egy hagyományos óra szerkezete sok alkatrészből áll. A legmodernebb mikroprocesszorok szerkezete nagyon bonyolult.


Eredet [szerkezet < középmagyar: szerkezet < ómagyar: szerkez, szerked, szerket (szerkeszt) < dravida: serttu (csatlakoztat, összeilleszt) < ser (egyesít, gyűjt)]


További részletezés

1. Alkatrészek összessége egy gépben, készülékben, amelyek egymással összefüggő rendszert alkotva alkalmasak a célszerű működésre.

A motor szerkezetén a mérnökök még tökéletesítenek. A régi óra szerkezete még mindig jól jár.


2. Több részből álló eszköz, amely egy technikai feladat elvégzésére alkalmas.

Az autó fékberendezésének szerkezetét időnként be kell állítani. Az óra rúgós szerkezete nem működik, meg kell javíttatni az órásmesterrel.


3. Átvitt értelemben: Felépítés; az a mód, rend, ahogyan egy természeti képződmény részekből felépül, a részekből az egész összeáll, ahogyan az egészet alkotó részek összefüggenek egymással.

A kémikus a vegyület molekulaszerkezetét tanulmányozza. Az orvosok tisztában vannak az emberi test szerkezetével, amit anatómiának hívunk.


4. Műszaki: Szilárd váz egy építményben, amely a terhelésnek és egyéb igénybevételnek ellenáll.

Az emeletes épület vasbeton szerkezete készül el először. A híd kábelszerkezete tartja a hídpályát.


5. Földtan: A talaj minősége; a homok, az agyag, a termőföld összetétele, lazább vagy tömörebb jellege.

A földműves a kezébe véve vizsgálja a termőtalaj szerkezetét, milyen morzsalékos. A homok laza szerkezetét előbb arra alkalmas fákkal meg kell kötni.


6. Tudományos: Felépítési mód, amely egy szellemi, művészi, írói, költői alkotásban a belső rend. Ez a mű elemeinek elrendezéséből, összefüggéséből, arányaiból adódik.

A regénynek is megvan a szerkezete. A fogalmazás szerkezetét az iskolában megtanulják a diákok. A festményeken látható elrendezés szerkezete koronként a stílusokkal változik.


7. Politika: A társadalom felépítése, amely tükrözi a benne levő közösségek, vagyoni–gazdasági–politikai rétegek egymáshoz kötődő gazdasági–hatalmi viszonyát.

A társadalmi rendszerek változása a szerkezet megváltozásával is jár. Egy demokráciában a törvény előtti egyenlőség elve miatt elméletileg nincs szerkezete a társadalomnak.


8. Elavult: Közigazgatás; egy társadalom hatalmi–igazgatási rendszere.

A régi vármegyeszerkezet felbomlott a feudalizmus végével. A mai megyei–önkormányzati szerkezet kiegészül a járások szerkezetével.


9. Nyelvtan: A mondat felépítése abból a szempontból, hogy az alany cselekszi-e az igével kifejezett dolgot, vagy rá van hatással az igével kifejezett cselekvés, történés. Az ige toldalékaival és más szavakkal lehet kifejezni, hogy ki vagy mi végezte az elmondott vagy leírt cselekvést, történést, illetve hogy ez kire volt hatással.

A mondat helyes szerkezete megkönnyíti a megértését. Az összetett mondatok szerkezetében fontos szerepe van a kötőszavaknak.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Nyelvtani részletezés

Cselekvő (aktív) szerkezet – A cselekvő szerkezet azt fejezi ki, hogy az alany végzi a cselekvést, történést, amit az ige kifejez.

Példák a cselekvő szerkezetre: A fiú a rácsos kaput festi. A gyerekek mindent összekentek. Holnapra közösen átpakoljuk. (mi)


Szenvedő (passzív) szerkezet – A szenvedő szerkezet azt fejezi ki, hogy az igével kifejezett cselekvést, történést nem az alany végzi vagy okozza, hanem ővele (illetve azzal) tették, vagy pedig valamilyen módon befolyásolja az alanyt.

A szenvedő szerkezetnek semmi köze a szenvedéshez (érthetőbb „elszenvedő” vagy „passzív” szerkezetnek nevezni). Akkor használjuk, ha ismeretlen, vagy nem fontos a személy vagy dolog, amelyik a cselekvést, történést végezte, ehelyett az a fontos, hogy mi történt, vagy hogy milyen hatás jött létre. A szenvedő szerkezetben az ige előtt áll a van, volt vagy lesz szó. Az igéhez -va, -ve toldalék kapcsolódik.

Példák a szenvedő szerkezetre: Zöldre van a rácsos kapu festve. Minden össze volt kenve. Holnapra át lesz pakolva.


Használati megjegyzés

A szenvedő szerkezetet nem szabad olyan esetekben használni, amikor ismert, vagy fontos, hogy ki végezte cselekvést, történést. Helytelenek az alábbi példákban szereplő mondatok:
A macska fel van mászva a fára. A szomszéd el van menve otthonról.
Ezekben a példákban a macska és a szomszéd nem elszenvedte, hanem végezte a cselekvést, így helytelen a szenvedő szerkezet alkalmazása. Amikor ismert vagy fontos, hogy ki vagy mi végezte a cselekvést vagy történést, akkor cselekvő szerkezetet kell használni.
Helyes a szenvedő szerkezet használata, ha nem a cselekvést végző alany a fontos, hanem az okozott hatás.


Lásd még: szenvedő ige


Lezárva 7K: 2012. április 26., 18:07
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)