Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Svéd szó jelentése

svéd (melléknév)

Svéd.jpg

1. Skandináv nép, ennek egy tagja, illetve ezzel az országgal kapcsolatos.

A svéd királyság önálló története 1523-ra nyúlik vissza. A svéd acél világhírű.


2. Északi germán nyelv. Legközelebbi rokona a dán. Anyanyelvi beszélőinek száma úgy 9 millió. Svédországban és Finnországban hivatalos nyelv.

Jelentős svéd nyelvű közösség van az Amerikai Egyesült Államokban is. A svéd nyelvre leginkább ható nyelvek a latin, a német és a francia volt, manapság pedig az angol hat rá jelentősen. A képen a svéd nyelv észak-európai elterjedését látjuk.


Eredet [svéd < germán: Schwede (svéd) < sweba (szabad)]
Lásd még: sváb


További részletezés

A svéd nyelv csak a 13. században kezdett elkülönülni a többi északi germán nyelvtől. A skandináv nyelvek ekkoriban még csak dialektusok szintjén különültek el, és a Skandináviában élő germánok élettere jórészt a mai Dánia, Dél-Svédország és Dél-Norvégia területére korlátozódott. A önálló fejlődésnek nagy lökést adott a I. Vasa Gusztáv vezetésével elért 1523-as leválás a mai Norvégia, Svédország déli részét és Dániát egyesítő, a közös király személye által összefogott kalmari (Kalmar, dél-svéd város) unióból (1397-1524), ez Svédország tulajdonképpeni megalakulásának időpontja.

Észak-Európában és a Balti-tenger térségében működött a 13-17. században a Hanza kereskedővárosok szövetsége. Hanza-városok a mai Németország, Lengyelország, Hollandia, Oroszország, Belgium, Svédország, Norvégia, Lettország és Észtország területén voltak. Az ebben a kereskedelemben való részvétel miatt a svédet jelentősen befolyásolta a középfelnémet nyelv, amely egyfelől a szókincsben, másfelől bizonyos előtagokban és elöljárószókban jelenik meg.

A svédre ezenkívül bizonyos hatást gyakorolt – elsősorban jövevényszavak tekintetében – a francia nyelv, egyrészt a felvilágosodás kora utáni időszakban, másrészt a napóleoni korszakban a svéd trónra meghívott Jean Baptiste Bernadotte tábornok által alapított francia eredetű Bernadotte-ház kapcsán, amelynek tagjai egyébként a mai napig Svédország trónján ülnek.

Manapság a svédre a legnagyobb hatást az angol nyelv gyakorolja, illetve egy párhuzamosan folyó jelenség a dialektusok visszahúzódása a média egységesítő hatása révén.svéd (főnév)

Svédországi illetőségű személy, aki ott született vagy ott telepedett le, illetve onnan származik.

A házba beköltözött egy svéd, aki a teleket itt fogja eltölteni. A szomszédom fia már tíz éve Svédországban él, és ott svéd lett.


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)