Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Semeddig szó jelentése

semeddig (névmás, határozószó)

1. Szinte nulla távolságra; a legrövidebb távolságig sem, a legközelebbi pontig sem.

Még semeddig sem haladtak a turisták, máris esni kezdett. A busz semeddig sem ment, mert be sem indult a motorja.


2. A legkevesebb ideig sem; egyáltalán nem.

Semeddig sem maradhatok. A gyorsvonat semeddig nem állt, csak áthajtott az állomáson.


3. Átvitt értelemben: Nem haladva; folyamatban, haladásban egyetlen részen sem túljutva.

A könyvben még semeddig sem jutottam, mert a házit kellett írnom. Az építkezés még semeddig sem kész, csak a terveken dolgozunk.


Eredet [semeddig < se- (határozói előtag) + meddig]


Lezárva 7K: 2014. szeptember 26., 12:26

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)