Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Súlypont szó jelentése

súlypont (főnév)

Súlypont.jpg

1. Fizika: A test tömegének középpontja; egy testen belüli (elméleti) pont, amely a testet alkotó összes tömegrészecske átlagát jelképezi, és amelybe az egész tömeget egyesítve képzelhetjük bele.

Egy golyó súlypontja a kellős közepe. Számítások során úgy tekintjük, hogy a súlyponton keresztül hatnak a testre a külső erők. A súlypont a súlyvonalak metszéspontja, lásd a mellékelt képet. Az ember súlypontja a medence tájékán van.


Súlypont2.jpg

2. Geometria: Osztópont, amelyik azoknak az egyeneseknek a közös pontja, amelyek egy síkidomot azonos területű részekre osztanak.

Szabályos síkidomoknál a súlypont egyenlő a középponttal. Egy test súlypontja annak belsejében van.


3. Átvitt értelemben: Döntő fontosság egy tevékenységben, alkotásban; központi jelentőségű rész, amire a legnagyobb szándék, erőfeszítés irányul.

Az ostrom súlypontja a várfal leggyengébbnek tartott részére irányul. A sportegyesület tevékenységének súlypontját a futballról átteszi a kézilabdára.


Eredet [súlypont < súly + pont]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 43 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)