Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ritmus szó jelentése

(Rythmus szócikkből átirányítva)

ritmus (főnév)

Rhythm.jpg

Szabályos ismétlődések sorozata; egyforma vagy egy minta szerinti részek, hangok, változások vagy mozgások megismétlése újra meg újra egyforma időközönként, a korábbiak alapján előre kiszámítható formában.

A zene ritmusa akkor kellemes a hallgató számára, ha mindig az következik, amire ő számít. A fák ritmusosan lengtek a tavaszi szélben.


Eredet [ritmus < középmagyar: ritmus < görög: ritmosz (ütemes, „folyamatos, folyó”) < reo (folyik, áramlik)]
Lásd még: rigmus


További részletezés

1. Hullámzás vagy lüktetés egy mozgásban, folyamatban. Egy változásban, jelenségben megnyilvánuló szabályosan visszatérő, ütemes ismétlődés.

A szív ritmusa változik a test erőfeszítésének megfelelően. A nappalok és éjszakák ritmusa fontos része az ember életének: nem jó átvirrasztani akár egyetlen éjszakát is.


2. Az ismétlődés jellege. Egy ismétlődő mozgás vagy folyamat szabályosságát megadó, gyorsaságát megszabó időmérték; ütem.

Az érverés ritmusa kitapintható a csuklón. A zene ritmusára mozog a tornász.


3. Zene: Szabályszerű váltakozás a zenében, amely hangsúlyos és hangsúlytalan vagy hosszú és rövid hangok mintázatából áll.

A zene gyorsuló ritmusa mást fejez ki, mint a lassuló ritmus. A keringő ritmusára mozognak a párok a teremben.


4. Irodalom: Szabályos váltakozás egy versben, szövegben, amely a hangsúlyos és hangsúlytalan, illetve hosszú és rövid szótagok mintázatából áll.

A magyaros verselésnek magyaros ritmusa van. A költőnek ügyelnie kell a ritmus betartására.


5. Művészet, építészet: Ismétlődő tagoltság; természetes vagy mesterséges térbeli alakulatban, művészi alkotásban az egyes ismétlődő elemek, részek elhelyezkedésében, rendjében, elrendezésében megnyilvánuló szabályos vagy kellemes szerkezeti arányosság.

A hegyes-völgyes táj szelíd ritmusa szép látvány. Az oszlopok vonalainak ritmusa különös hangulatot áraszt. Az óváros épületeinek ritmusa egy régi utcakép hangulatát nyújtja.


6. Régies: Verses szöveg; rímes mondóka.

A gyerek jól megtanulta a ritmust. A vidám ritmust kántálnak a legények mulatozás közben.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A ritmus képlete – (Irodalom: a szótagok hosszúságát vagy rövidségét, lábak szerinti tagolódását, és a hangsúly vagy a nyomaték helyét mutató képlet).


Lüktet a ritmus – (gyorsan és szabályosan ismétlődő lökések érzetét kelti bennünk a szabályos mintázat).


Lezárva 7K: 2012. április 25., 21:14

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)