Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Rendszer szó jelentése

rendszer (főnév)

Machinery.jpg

Egy célt megvalósító rendezett egység, amely egymással észszerűen együttműködő részekből áll.

Az idő mérését egy fogaskerekes rendszer valósítja meg az órában. Az igazgató munkája során egy feljegyzési rendszer gondoskodott arról, hogy ne felejtsen el semmit. Az emberekből álló szervezet olyan rendszer, amely képes elérni a céljait.


Eredet [rendszer < rend + -szer (főnévképző)]


További részletezés

1. Összetartozó észszerű megoldások. Egy sorrendet felállító szempont szerinti elrendezés.

A könyvtárban egy rendszert alakítottak ki a könyvek nyilvántartására. A rendszer alkalmas arra, hogy gyorsan megtaláljuk a keresett könyvet.


2. Szabályokhoz igazodó megegyezések, amely cselekvésnek, tevékenységnek, munkamenetnek ad megszokott sorrendet vagy formát.

Az ünnepeknek jól meghatározott rendszere van. Egy munkát hatékonyabban lehet végezni egy bevált rendszer segítségével. A szakterülethez tartozó rendszert el kell sajátítani az ott dolgozóknak.


3. Ismétlődő jelleg; egy tevékenység vagy magatartás állandóan visszatérő elemei.

Az egyedül élő ember rendszert alakított ki a napirendjében. A főnök nem szereti, ha a beosztott rendszert csinál a késésekből.


4. Elvhez igazodás a gondolatmenetben, cselekvésben vagy magatartásban.

Egy bolond beszédében nincs rendszer, mert összevissza beszél. A mester megtanítja a tanítványt a szakmában használt rendszerre.


5. A viselkedési szabályok összessége egy csoporton, közösségen belül, amelyek az eredményes működést biztosítják.

A rendszer betartása nélkül nincsenek nagy teljesítmények se a sportban, se az üzleti életben. Egy értelmes rendszer betartásával biztonságban lehet élni egy közösségen belül.


6. Hasonló részek egysége; egymással rokon kinézetű, jellegű dolgoknak rendezett, összefüggő, összetartozó egésze, amelyet nem tudatos tevékenység állított össze.

A barlangok óriási rendszert alkotnak a föld alatt. A szigetek rendszere egy tűzhányó egykori kitörésekor alakult ki.


7. Tudományos: A természeti törvények egységes megnyilvánulása, amely alapján összefüggések állapíthatók meg az anyagi világban. Ilyen összefüggés alapján elgondolt egész.

Az anyagi világ a kutató számára egy rendszer. A föld felszínén az élővilág az emberrel együtt egy élő rendszert alkot.


8. Politika, történelmi: Az állam kormányzása a társadalom zavartalan működésének a biztosítására. Az állam szervezeteinek összessége vagy egy nagyobb része.

A mai kormányzást demokratikus rendszernek nevezik. Ennek a rendszernek része a négyévenkénti országgyűlési képviselőválasztás. Eddig egyetlen egy rendszer sem volt képes teljes békét és jólétet teremteni az embernek. A minisztériumok egy-egy különálló rendszert irányítanak az államon belül.


9. Politika, történelmi: A társadalom szerkezete, annak összes gazdasági, vagyoni és jogi szabálya együttesen.

A középkori rendszer élén a király és a nemesség állt. Az emberi történelemben egymást követték a különféle rendszerek.


10. Politika: A társadalom működése egységes egészként vagy az egyes csoportjaiban.

Az oktatási rendszer az iskolák egymásra épülő képzési szintjein alapszik. Az egészségügyi rendszer alapja a betegségek orvosi kezelése.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezés

Periódusos rendszer – (Kémia: a kémiai elemek táblázata, amely az atommagokban levő protonok /pozitív töltésű részecskék/ növekvő száma alapján rendezi sorba a kémiai elemeket).


Lezárva 7K: 2015. április 24., 16:41
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)