Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ró szó jelentése

ró (ige)

Mélyedést készít egy éles szerszámmal egy szilárd anyagba, tárgyba, kemény felületbe; bevés.

A szerelmes fiú bicskával ja a padba a lány nevét. Márványba ják a hős nevét.


Eredet [ < ómagyar: < ősmagyar: ró, rov, rav (ró, ír, bevág) < dravida: iru (vág)]
Lásd még: ír (ige)


További részletezés

1. Kemény anyagba bemetsz vonalakat vagy jeleket.

A juhász késsel vonalakat egy botra. Az asztalos jelet az ajtókeretre.


2. Vésett, karcolt jegyekkel ír egy szöveget egy kemény anyagba.

A régész egy követ talál, amibe egy feliratot ttak több ezer éve. A régiek kőbe és fába ttak.


3. Nehézkesen ír betűket, jeleket, sorokat. Az írással bajlódva lejegyez hosszabb idő alatt.

Aki nem tud írni-olvasni, az egy keresztet az írás alá. A kisgyerek egyforma betűket a füzet lapjára.


4. Átvitt értelemben: Utat bejár. Fel-alá jár egy területen, helyen hosszabb időn át. Egy helyen kószál, bolyong vagy keres egy tárgyat, dolgot.

A turistacsoport egész nap régi utcákat ja a városban. Az ügyfél a hivatali folyosókat ja órákon át.


5. Átvitt értelemben: Kötelezettséggel terhel egy személyt, közösséget. Pénzbírságot szab ki rá.

A kormány nagy adókat a vállalkozásokra. Az ellenőr bírságot a jegy nélkül utazóra.


6. Népies: Megjegyzésként felír egy adatot. Számbavétel vagy emlékezetben tartás miatt összeír; vonalakkal fára, pálcára vés.

A juhász a birkái számát egy botra ja. A kocsmáros egy lapra ja az elfogyasztott italt.


7. Régies: Szövegként lejegyez egy lapra, felületre.

A titkárnő egy levelet a lapra. Az író egymás után ja a sorokat a kézirat lapjaira.


8. Régies: Alkatrészt, tárgyat vés, vagy vésve beilleszt egy helyre.

Az ács a tetőgerendákat ja egymásba. Az asztalos a széklábakat a helyükre ja.


9. Régies: Hosszában kettéválaszt egy szilárd anyagot; úgy vág vagy szakít, hogy szétrepedjen; hasít.

A fűtő fejszével ja a tüzelőt. A kőfejtő ékkel ja a követ.


10. Régies: Ítéletet kiszab egy személyre. Büntetést, vagy bűnért vezeklést szab ki rá.

A bíró két év börtönt az elítéltre. A pap imádságot és böjtöt a bűnösre.


11. Régies: Helytelenít egy személyt egy cselekedet, tett, szándék miatt; nem kívánatosnak, rossznak tart.

A gazda a rosszul végzett munka miatt ja a bérest. A beteg az elégtelen gondozás miatt ja a kórházat. Az anya a lánya párválasztását ja.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Emlékezetébe/szívébe ró – (Régies: örökre megjegyez).


Hibául, bűnül ró – (Régies: egy tettet egy személy hibájának/bűnének tart).


Rója a köröket – (Sport: a.) egy futó többször körbefut a pályán; b.) egy sportoló a járművével többször körbehalad a pályán).


Terhére ró – (Régies: más cselekedetét, magatartását helytelennek, rossznak minősíti).


Lezárva 7K: 2015. május 22., 18:47

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)