Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Prépost szó jelentése

prépost (főnév)

1. Vallási: Közvetlenül a püspöknek alárendelt pap, akinek egyházjogi személyisége van. A római katolikus egyházmegye igazgatási központjában van a hivatala.

A nagyprépost vezeti az egyházmegye igazgatását. A püspök prépostnak nevezte ki az egyik plébániában szolgáló papot.


2. Vallási: Rendfőnök némelyik római katolikus férfi szerzetesrendnél.

A kolostor élén egy prépost áll. A prépost fogadja a rendbe jelentkező fiatalembert, aki szerzetes akar lenni.


Eredet [prépost < latin: praepositus (elöljáró, „előre helyezett”) < prae- (elé) + pono (tesz)]


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)