Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Pont szó jelentése

pont (főnév)

Pin2.jpg

Kicsi hely a térben; egy terület nagyon kis kiterjedésű része.

A tű egy pontot lyukaszt a papírba. Mindannyian a gyülekezési pontra siettünk.


Eredet [pont < francia: point (pont) < latin: punctum (pont, lyuk) < pungo (szúr)]


További részletezés

1. Kis kiterjedésű folt; pötty.

Az emberek csak pontoknak látszanak nagyon távolról. A nyakkendőn sárga pontok vannak.


2. Egy kis terület; kis rész egy helyen.

A munkások sok ponton megerősítették a gátakat. A kiránduló egy távoli pontot néz a hegy tetejéről. A titkárnő csak egy apró pont a szervezetben.


3. Átvitt értelemben: Folyamat, sorrend rövid része, egy eleme; rövid időtartam.

A felizgatott embernél ez volt az a pont, amikor már nem tudott tovább hallgatni. A tárgyalás során egy ponton szünetet tartottak.


4. Átvitt értelemben: Figyelmet érdemlő rész; fontos rész, mozzanat vagy tulajdonság, amely egy állásfoglalás, beavatkozás szempontjából jelentős.

A tárgyalás során az egyetértési pontokat kell megkeresni. Az írás erős pontja az alapfogalmak ismertetése.


5. Átvitt értelemben: Kiemelt rész egy szövegben vagy gondolatsorban.

A felek megállapodnak a szerződés pontjaiban. A program fontos pontjait már teljesítették.


6. Átvitt értelemben: A legkisebb mérték, amiről szó van.

A főnök egy pontot sem enged az elveiből. A mérnök szerint egy ponttal sem lehet eltérni a tervtől.


7. Átvitt értelemben: Jellemző mérték; egy folyamat, állapot, tulajdonság egy bizonyos értéke.

A biztonsági pontnál ne melegítsd fel jobban! A jég olvadási pontja nulla fok körül van.


8. Átvitt értelemben, sport, játék: Az értékelés egysége, amely alapján az elért eredmény számolható.

A tegnapi kosármeccsen tizenkét pontot dobott a legjobb játékos. A szorgalmas tanuló a dolgozatban egy ponttal többet ért el, mint az addigi legjobb osztálytársa.


9. Mértan, matematika: Egyetlen, kiterjedés nélküli hely a térben.

A két vonal egy ponton keresztezi egymást. A körnek egy pont a közepe.


10. Fizika: Sugarak találkozási helye; az a parányi hely, amelyben találkoznak a lencsére, íves felületre eső fénysugarak vagy más sugarak a törésük, illetve visszaverődésük után; gyújtópont, fókusz.

A lencse egy rá jellemző pontban gyűjti össze a fénysugarakat. A parabolaantenna középső pontjába építették be a vevőfejet.


11. Nyomdászat: A nyomtatott betűk nagyságának mértékegysége (körülbelül egyharmad milliméter).

Ha a betűk néhány ponttal kisebbek lennének, akkor már nehéz lenne elolvasni őket. A lapon a jól olvasható betűnagyság tizenkét pont.


12. Régies: Szempillantásnyi idő, amelyben alig érzékelhető változás történik; pillanat.

A filmfelvétel közben pontról pontra készül egy-egy állókép. A mesében a következő pontban már eltűnt a varázsló.


13. Régies: Egy kitekintő hely, ahonnan egy látványt, térbeli kiterjedést szemlélünk; nézőpont.

A tájat lefestő művész munkájának pontja a park bejáratánál levő öreg diófa mellett van. A földmérő a munkája közben időnként változtatja a mérési pontját.


14. Régies, átvitt értelemben: Lelki hozzáállás; egy személyre vagy közösségre jellemző gondolkodásmódból fakadó felfogás, amely alapján önmagát, más személyeket, eseményeket, jelenségeket kiértékel, szemlél; nézőpont.

Az igazgató értékelési pontja világos volt az egész értekezlet alatt: számára a bevétel növelése és a költségek lefaragása a legfontosabb. A rendező a néző kiindulási pontjához igazodva viszi színpadra a drámát.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Bizonyos pontig – (egy meghatározott fokig, mértékig).


Érzékeny/Sebezhető pont – (a.) kellemetlen következményű tett, magatartás vagy tulajdonság, amelynek megtámadását az illető nehezen vagy alig tudja kivédeni; b.) kényes ügy, helyzet, amelynek említésével, felhozásával egy személynek tartósan vagy súlyosan ártani lehet).


Fájó pont – (kényes ügy, amely különösen kellemetlenül érint egy személyt, csoportot).


Gyenge pontja – (a.) egy személy járatlan, tudatlan, gyakorlatlan területe; b.) nagyon kedvelt étel, ital, amellyel kapcsolatban nehezen tudja megállni, hogy ne egyen, igyon belőle; c.) a legjobban támadható rész).


Jó/rossz pontot szerez – (személy egy tettével máshoz képest előnyösebb/hátrányosabb helyzetbe kerül).


Kiindulási/Kiinduló pont – (a.) egy út kezdete; b.) egy elmélet, gondolatsor, vita alapja; c.) olyan elv, megállapodás, amelyre további következtetés, értékelés épül).


Legalacsonyabb/legmélyebb pont – (a.) mérésben, összehasonlításban más helyzethez, állapothoz viszonyított, egy mérőeszköz skáláján leolvasható legalacsonyabb fok; b.) legsiralmasabb, legnyomorúságosabb állapot, helyzet).


Magassági pont – (a.) Mértan, matematika: a háromszög csúcsaiból a szemben levő oldalakra bocsátott merőlegesek metszéspontja; b.) Földrajz: állandó, ismert magasságú hely, amelyet a terepen egy állvánnyal, oszloppal, a térképen pedig egy háromszöggel jelölnek).


Nagyon kis/kicsiny/csekély pont – (a.) jelentéktelen hely, helység egy bizonyos területen belül; b.) jelentéktelen személy, akinek nincs szava, szerepe egy helyen, társaságban).


Pontokba foglal/szed – (egymástól elkülönítve, áttekinthetően rögzíti egy vélemény, megállapítás, megállapodás elemeit).


Pontot tesz az i-re /a végére – (a.) teljesen befejezi; b.) végleg lezár vagy eldönt).


Pontról pontra – (minden részletet egyenként sorra véve).


Sötét pontja – (a.) nehezen tisztázható, földerítetlen része; b.) eltitkolt ügy; rejtegetett, erkölcsileg elítélendő eset).


Támadási pont – (Katonaság: ütközetben, ostromban az a hely, terület, amelyet a támadó fél nagy erővel, tüzérségi tűzzel támad meg).


Tizedes pont/vessző – (Matematika: elválasztó jel az egész számok és a tizedes érték számai között).


Veszélyeztetett pont – (a.) egy veszélyes, fenyegetett hely; b.) Katonaság: megtámadható hely, amely az ellenség számára könnyen hozzáférhető, illetve ahonnan támadás várható).pont (mondatszó)

Lezártnak tekintem! Egy kijelentés után azt fejezi ki, hogy a beszélő ezzel befejezte az ügyet és el akar vágni minden további lehetőséget.

Ez az egész, pont! Nincs tovább, pont!pont . (írásjel)

1. Egy teljes gondolat végét jelzi.

A mondat végére pontot teszünk. A pontot kérdőjel és felkiáltójel is helyettesítheti.


2. Betű vagy betűk hiányát jelzi.

feb. (február); pl. (például); H. G. Wells (Herbert George Wells); ú.m. (úgy mint)


3. Felsorolásban számokat alakít sorszámmá; a felsorolást jelző számokat (néha betűket, jeleket) és a felsorolás szövegét választja el.

1. reggeli; 2. ebéd; 3. vacsora

a. Megérkezés
b. Köszöntő
c. Ünnepi vacsora
d. Táncest


4. Nagy számok leolvasását könnyíti meg (az ilyen számokat a pont segítségével hármasával el szokták választani egymástól).

1.000.000pont (határozószó)

1. Teljes egyezést jelez; egy nagyon konkrét időpontot, helyet, helyzetet, értéket vagy tulajdonságot hangsúlyoz; éppen.

A lány pont ilyen ruhát keres. A találkozóra sietők pont akkor értek oda, amikor harangoztak.


2. Egy pillanattal korábban, vagy rövid idővel ezelőtt.

A barátok pont befejezték a beszélgetést, amikor csörgött a telefon. Az üzletbe pont most érkezett meg az áru.


3. Éppen a szóban forgó időpontkor; most; ebben a pillanatban.

A társaság pont elindult, amikor megszólalt egyikük telefonja. Most csináljuk meg, mert pont ráérek.


Eredet [pont < pont(osan)]


Lezárva 7K: 2014. július 13., 12:34
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)