Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Pendít szó jelentése

pendít (ige)

1. Rugalmas fémtárgyat megüt vagy kifeszít és elenged, hogy az rezgésbe jöjjön, és pengő, érces hangot adjon.

Az arató gazda kaszát pendít. A huszár sarkantyút pendít.


2. Rezgést kelt; kifeszített húrt ujjával vagy kemény tárggyal úgy érint, hogy kissé megfeszüljön, majd elengedi, hogy rugalmas rezgése sajátos hangot adjon; húros hangszert így megszólaltat.

A zongorában kis kalapácsok pendítik a húrokat. A zenész cimbalmot pendít, majd az énekes belekezd a népdalba.


Eredet [pendít < peng + -ít (igeképző)]


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)