Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Pedagógia szó jelentése

pedagógia (főnév)

Teacher.jpg

Neveléstan; iskolában, óvodában, gyermekotthonban vagy más nevelési és oktatási intézményben gyerekek nevelésének pszichológiai módszertana és tevékenysége. Ennek célja az egységes szokások besulykolása. Lásd: köznevelés.

Az iskolák működését a pedagógia elvei alapján irányítják. A hiányosságokért a pedagógia a gyerekeket hibáztatja. A porosz pedagógia egy évszázad alatt a pusztulásba „nevelte” a módszert kitaláló országot.


Eredet [pedagógia < pedagóg(us) + -ia (főnévképző)]
Megjegyzés: mai jelentése a német szaknyelvből került hozzánk.


További részletezés

1. Irányító ráhatás; egy gyermek, fiatalember testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elvszerű, tudatos és módszeres segítése, vezetése; elsősorban az ilyen célú erkölcsi ráhatás.

A legjobb pedagógia a példamutatás. A megértés nélküli pedagógia csak idomítás lesz, és nem ér el valódi eredményt.


2. Idomító ráhatás; a környezet, a társadalom vagy egy közösség szokásaihoz, erkölcseihez illeszkedésre, alkalmazkodni tudásra szoktatás; nevelés.

A mai iskolai pedagógia engedelmes felnőttekké teszi az ifjúságot. Ehhez a pedagógiához nem kell sem önálló gondolkodás, sem megértés.


3. Oktatás: A neveléstan tantárgya, amely a gyermekek nevelésének módszertanát tanítja egyetemen, tanító-, illetve óvónőképző főiskolán. Ennek célja az egységes szokások besulykolása.

A középiskolai tanárnak készülő hallgató felveszi a pedagógiát a tantárgyai közé. Két éven keresztül jár majd pedagógiára.


4. Oktatás: A neveléstan tanítási órája, amelyen ezt (3) a nevelési tantárgyat tanítják.

A tanárnak készülő hallgatóknak hetente kétszer van pedagógia. A hét utolsó pedagógiája péntek délelőtt tízkor van.


5. Oktatás: Neveléstannal foglalkozó tankönyv, egyetemi jegyzet.

A vizsgára készülő a pedagógiáját olvassa. A pedagógia egy vastag jegyzet.


Történelmi háttér

Miután Napóleon legyőzte Poroszországot (Jéna, 1806), a porosz hadvezetés azzal magyarázta a vereséget, hogy nem engedelmeskedtek a katonák. Emiatt olyan fegyelmezési és büntetési rendszert vezettek be az iskolákban, amivel a következő évtized során engedelmes katonákká nevelték a gyerekeket: másodlagos szempont lett a tudás elsajátítása, helyette az engedelmes magatartás és a fegyelem volt a fő szempont. A porosz sereg a szövetségeseivel együtt ezután hatalmas győzelmet aratott Napóleon felett (Waterloo, 1815), ami látványosan bizonyította a nevelési módszer eredményességét. A „sikeres” nevelés eszköze, a „porosz pedagógia” gyorsan az európai kormányok kedvelt népnevelési eszközévé vált, és mindenhol az oktatási rendszerek alapjává tették. A módszer valódi következményeit jelzi, hogy Poroszország egy évszázad múlva megszűnt létezni – a tanulókba (a későbbi felnőttekbe) belenevelt viselkedés miatt az országot is eltörölték a térképekről.


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)