Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Pára szó jelentése

pára (főnév)

Boil.jpg

Finom köd; levegőben eloszló nedvesség; levegőben eloszló apró vízcseppek, amelyek tömegükkel megszűrik a fényt.

A hajnali táj felett pára lebeg. A párától nem lehet kilátni az ablakon.


Eredet [pára < ómagyar: pára < szláv: par (pára, gőz) < szanszkrit: para (lélek, gőz, pára)]


További részletezés

1. Kigőzölgő gáznemű anyag; erős illat vagy kellemetlen szag.

A szellőzetlen helyiségben fojtó pára érződik. Az erősen illatos párába burkolózó nőtől szabadulni akar mindenki.


2. Kilehelt levegő; egy állat, főleg nagyobb emlős állat vagy néha ember érezhető, látható lélegzete.

A hidegben lehet látni az ember páráját. A hidegben a szekér elé fogott ökrök párája ködbe burkolja a fejüket.


3. Átvitt értelemben: Egy állat életereje; élőlény lelke, élete.

Az ló beleadja az egész páráját a vágtába. A beteg állatban még benne van a pára, így még meggyógyulhat.


4. Átvitt értelemben: Háziállat, rendszerint ló, ritkán szarvasmarha vagy kutya.

A kocsis nagyon meghajtja a kocsi elé fogott párákat. A szegény pára alig bírja húzni az ekét.


5. Népies: Tudatos személy; ember. (Főleg sajnálkozó mondatban.)

Szegény pára egész életében dolgozott, még sincs semmije. Az idős pára még mindig sokat dolgozik a ház körül.


6. Átvitt értelemben, népies: Az ember lelke.

A sportoló a páráját is beleadja a versenyre készülésbe. Az ágyban fekvő beteget még nem hagyta el a párája, reméljük gyorsan meggyógyul.


7. Átvitt értelemben, népies: Élőlény; általános értelemben vett teremtmény. (Gyakran szitkozódásban használjuk.)

Azt a gyalázatos páráját! Fene vigye el a gonosz párát!


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Füst és pára – (hamar elmúló, értéktelen dolog; semmiség).


Kimegy a párája / kiadja/kifújja/kileheli páráját – (állat elpusztul; kimúlik, megdöglik).


Majd kiszakad a párája – (teljes erejéből).


Nincsen lelke, csak párája – (nagyon rossz ember).


Lezárva 7K: 2013. november 12., 16:50
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)