Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Orákulum szó jelentése

orákulum (főnév)

1. Átvitt értelemben: Jövőre vonatkozó kijelentés, jel, amelyet kinyilatkoztatásnak, jóslatnak gondolnak.

A régész szerint egy orákulum van a régi sírban talált tárgyra írva. Az orákulumot a sajtó világgá kürtöli.


2. Átvitt értelemben: Nagyon bölcsnek tartott személy, akit mások mindentudónak, csalhatatlannak tartanak.

A vallási közösséget egy orákulum vezeti. A filmben egy orákulum jóslata körül bonyolódik a történet.


3. Átvitt értelemben: Tanításokat tartalmazó írásmű, amelyet olvasója csalhatatlannak tart.

A szellemekről szóló könyv egy orákulum a misztikus ember számára. Szerinte a rongyosra olvasott orákulum minden tudást tartalmaz a világról.


4. Történelmi: Ókori jóshely az ókori görögöknél és rómaiaknál, ahol a papok jóslatokat, isteni kinyilatkoztatásokat közöltek.

A király meglátogatja az orákulumot. Az orákulum papjai kétértelmű kijelentéssel jósoltak neki.


Eredet [orákulum < latin: oraculum (jósda) < oro (kimond) < os (száj)]


Lezárva 7K: 2013. augusztus 7., 12:18
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)