Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Nincs szó jelentése

nincs (ige)

Nem fordul elő az (anyagi, fizikai) valóságban létezők között.

Sokan azt mondják, hogy nincsenek se szellemek, se boszorkányok. Nincs olyan ember, aki ha megszületett, ne halna meg egyszer.


Eredet [nincs < ómagyar: nincs < ősmagyar: incsen (nincs) < dravida: ensiya (hiány) < inmei (nemlét, semmi)]
Lásd még: ínség


További részletezés

1. Nem fordul elő egy helyen, közösségben.

A vásárló pénztárcájában nincs húszezres bankjegy. A polgármesternél nincs népszerűbb ember a városban.


2. Már nem él; egy ember meghalt, vagy egy állat elpusztult.

A gyerek sír, mert nincs már a kutyája. – Ő nincs, de majd veszünk másikat! – vigasztalja őt az apja.


3. Nem áll rendelkezésre egy szükséges eszköz, tárgy, lehetőség; hiányzik egy követelmény teljesítéséhez.

A szerelőnél nincs itt megfelelő fúró, haza kell mennie érte. A halasztásra nincs lehetőség, most kell elvégezni a munkát.


4. Nem áll fenn egy feltehető dolog, tény a tapasztalati világban, anyagi valóságban.

A tárgyaláson kiderült, hogy nincs olyan tanúvallomás, amely alátámasztaná a vádlott védekezését. Nincs szebb, mint egy tavaszi reggel az erdőben – állítja az erdész.


5. Nem áll fenn egy feltevés; nem következhet be, nem teljesülhet egy kívánság, vágy.

Nincs több karácsonyi ajándék – mondja a férj a feleségének. – Már elköltöttünk minden pénzt. A tárgyaláson egyelőre nincs megegyezés.


6. Nem lesz meg az, amit ígértek neki; az érdekelt személy nem fogja megkapni, amit vár.

– Ha rossz leszel, nincs fagylalt – mondja az anya a kisgyereknek. Nincs utazás, mert nem jól felelt a gyerek az iskolában.


7. Nem található egy helyen egy személy, állat, jármű; jelenleg nem tartózkodik az adott helyen.

Nincs a ház előtt a család autója. Az osztályteremben nincs bent a tanár.


8. Nem tartozik hozzá egy személy egy közösséghez; jelenleg nem tagja az adott szervezetnek, intézménynek, csoportnak.

A polgármester nincs benne egy pártban sem. Nem létezik olyan gyógyító orvos, aki nincs az engedéllyel rendelkezők között.


9. Nem található a szokott helyen egy tárgy.

A férfi csodálkozik, hogy nincs nála a pénztárcája. Nem tudja senki, hogy miért nincs kalap a főnök fején, amikor bejött az irodába.


10. Nem található a helyén egy helyhez kötött tárgy.

A szekrény nincs a falnál falfestéskor. Nagy szárazság idején nincs víz a kútban.


11. Nem nő egy növény egy vidéken, területen; nem terem ott.

Magyarországon nincs narancsfa az út mellett. A domboldalon nincs szőlő.


12. Hiányzik onnan, ahol szükség lenne rá; nem áll rendelkezésre.

Az építkezésen nincs elég munkás. Nincs még orvos a rendelőben, hiába ülnek betegek a váróteremben.


13. Nem alkotórésze egy szerkezetnek; elemként nem szerepel benne.

A szakács szerint a levesben nincs elég só. A számkijelzős órában nincs mozgó fogaskerék.


14. Nem észlelhető egy (természeti) jelenség, sajátság egy helyen.

Már nincs befagyva a tó. Az ablak mellett nincs sötét. Már egy hete nincs elég eső.


15. Nem áll fenn egy állapot, helyzet, tényállás, lehetőség egy helyen, időben, illetve dologban.

Nincs új hír a bizottság üléséről. Nincs hiány ígéretekben, amikor a főnök el akar érni valamit.


16. Nem érkezett el egy időpont, időszak; nem következett be egy esemény.

Még nincs dél, nem lehet ebédelni. Az éjszaka felébredő ember csodálkozik, hogy még mindig nincs reggel.


17. Nem történik; egy (szokásos) cselekvés, állapot egy adott időben szünetel, nem kezdődött el, illetve már befejeződött.

Még nincs ügyfélfogadás a hivatalban, mert csak fél nyolc van. Ma nincs tanítás az iskolában.


18. Nem úgy van; egy szükséges testi vagy lelki állapot nem áll fenn.

A gyerek nincs jól az óvodában, haza kell vinni. A sportoló még nincs jó erőben, tovább kell edzenie.


19. Nem úgy viszonyul hozzá; a jelzett kapcsolat, viszony nem igaz.

Már nincs bizalom a miniszter iránt, le kell mondania. A lány és a fiú már nincs együtt.


20. Nem az áll fenn, amiről szó van; a jelzett állapot, helyzet, körülmény nem igaz.

A főnöknek nincs hatalmában bármit megtenni a beosztottaival. A két tény nincs összefüggésben egymással, ahogy korábban állították.


21. Nem tartalmaz annyit, amennyi kitöltene egy edényt, tartályt, helyiséget.

Már nincs félig se a tartály vízzel. Nincs elég levegő az autógumiban.


22. Nem abból készült; jelzett anyag nélkül készült vagy létezik.

A kerékpár kereke nincs vasból, ezért nem olyan nehéz. A gyűrű nincs aranyból, ezért nem annyira értékes.


23. Nem olyan nagy vagy kicsi egy térbeli vagy időbeli távolság, mint amennyit mondanak.

A folyó nincs innen tíz kilométerre. Nincs messze az erdő a település határától. Nincs már messze a várva várt nap, hogy vége legyen a tanításnak.


24. Nem áll a birtokában; tárgy, dolog nélkül van.

Ha a férfinak nincs pénze, a könnyűvérű nő odébb áll. A fiatal párnak még nincs saját lakása.


25. Hiányzik egy része, testrésze, képződménye.

A férfit nem ismerte meg a régi ismerős, mert már nincs bajusza. A lánynak már nincs hosszú haja. Az almafának nincs tövise.


26. Képesség hiányzik belőle.

Akinek nincs hallása, az nem lesz zenész. A fiúnak nincs ügyes lába, nem jó táncos.


27. Lelkiállapot hiányzik nála; egy érzés, érzelem, hangulat nem tölti el őt, nem támad, nem jelentkezik benne.

A lusta embernek ma nincs kedve dolgozni. A magányos embernek nincsenek vidám napjai.


28. Nem alkotott egy művész a jelzett műfajban.

Arany Jánosnak nincsenek regényei. A festőnek nincsenek arcképei, csak tájképei.


29. Népies: Nem kerül annyiba, olyan sokba, amennyit mondanak.

A tojás most nincs negyven forint a piacon. Ez a ház nincs húszmillióba.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

(Adott helyen) nincs annyi/akkora/olyan ... – (egy dolog nem fordul elő az adott helyen olyan számban/nagyságban/minőségben, mint amihez hasonlítjuk).

A kis ládában nincs annyi alma, mint a másikban. A lánynak nincs akkora kosara, mint a társának.


Abból nincs semmi – (Népies: az szóba sem jöhet).


Az ember nincs fából – (a.) a természet rendje, hogy a férfi nem lehet érzéketlen a nők iránt; b.) az ember érző szívű, könyörületes, más baján részvétet érző, meghatódásra képes).


Nincs alku – (elmarad az engedmény, megegyezés).


Nincs annyi – (nem éri el a jelölt mennyiséget, mértéket).


Nincs annyi/akkora/olyan mint ... – (egy dolog számban/nagyságban/minőségben nem éri el azt a fokot, mint az, amihez hasonlítjuk).

A kapott pénz nincs annyi, mint amennyi jár. Ez a bor nincs olyan jó, mint a másik.


Nincs annyi idős – (még nem érte el a szóban forgó életkort).


Nincs ... ideje sem annak, hogy ... – (nem múlt el azóta annyi idő, amennyit mondtak).


Nincs cukorból – (a.) nem árt neki az eső vagy víz; b.) nem szorul kíméletre).


Nincs fellépése – (nem tud határozottan megjelenni egy helyen, öntudatosan viselkedni).


Nincs ki négy fertályra / nincs ki nála mind a négy fertály – (Népies: eszelős, bolondos, nem épeszű).


Nincs galambepéje – (hamar elhagyja a béketűrés, türelmetlen).


Nincs gondja semmire – (a.) nem állnak fenn kötelezettségei; b.) minden megvan, ami csak kell neki).


Nincs hangja – (a.) nagyon berekedt; b.) nem tud énekelni; c.) félelmében nem tud hangosan megszólalni).


Nincs hátra – (nem következik soron).


Nincs hiány belőle – (van elég sok belőle).


Nincs hozzá pofája – (nincs benne akkora szemtelenség, nem annyira arcátlan).


Nincs ínyére – (a.) ízlésével ellenkezik, nem tetszik, nem ízlik neki; b.) nem kedvére való, nincs kedve hozzá).


Nincs jövője neki – (a.) egy személy az életpályáján nem számíthat előhaladásra, felemelkedésre; b.) nem számíthat semmi jóra a jövőben; c.) cél nélkül él).


Nincs ki – (a.) egy mennyiség, összeg hiányos, nem teljes; b.) egy bizonyos mennyiségből, összegből nem telik rá, nem elég hozzá).


Nincs ki mind a négy kereke / Nincsenek nála odahaza/otthon – (nem épelméjű, elment az esze).


Nincs magyarul – (a.) nem magyarul mondták vagy írták; b.) nem helyes magyar nyelvhasználatú).


Nincs már benne szusz – (a.) már nem maradt ereje hozzá; b.) nem lélegzik, már élettelen; c.) Átvitt értelemben: nagyrészt elillant már belőle a bele pumpált, préselt, sűrített levegő).


Nincs maradása/nyugta egy helyen – (nagyon mehetnékje van, nyugtalan az elvágyódás miatt).


Nincs maradása/nyugta miatta/tőle – (nem lehet békében, nyugodtan miatta/tőle, mert folyton zaklatja).


Nincs mása/párja – (nincs még egy olyan; nincs hozzá hasonló).


Nincs más hátra, mint ... – (mást nem lehet tenni, csak azt, hogy...)


Nincs meg – (a.) nem jött létre, nem készült el; b.) elveszett, eltűnt, megsemmisült egy tárgya, dolga; c.) nem került elő, akit vagy amit keresnek; d.) hiányzik olyasmi, aminek meg kellene lennie; e.) Számtan: nem osztható vele; f.) nem éri el a mondott mennyiséget, fokot; g.) nem tartozik a birtokába, tulajdonába).


Nincs megállás – (az események, történések feltartóztathatatlanul mennek tovább a maguk útján).


Nincs mese – (Argó: a.) ezen fölösleges vitatkozni, ez így van; b.) ennek meg kell lenni; nincs kifogás; c.) nem lehet ellene semmit sem szólni, tenni).


Nincs mit – (a.) nem érdemes; b.) nem érdemes megköszönni sem, mert olyan csekélység).


Nincs mit tartania tőle – (nem áll fenn olyan ok, hogy féljen tőle).


Nincs mit tenni – (képtelenség változtatni a fennálló rossz helyzeten, bajon).


Nincs neve – (a.) nem állapítottak meg nevet számára; b.) nem lehet megfelelő szóval megnevezni; c.) nem ismert a neve, nem lett híressé).


Nincs ok rá – (a.) nem szükséges; b.) nem létezik indoka egy cselekvésnek, viselkedésnek).


Nincs pardon – (a.) nem létezik kímélet, megbocsátás; b.) Régies: a halálra ítélt személynek nem létezik kegyelem).


Nincs rá eset – (eddig még nem fordult elő, nincs rá példa vagy lehetőség).


Nincs senkije – (a.) nincsenek rokonai, hozzátartozói; b.) egyedül, barátok nélkül él).


Nincs tudomása róla – (a.) nem tájékoztatták róla; b.) nem tud róla).


Nincs túl rajta – (a.) nem jutott még túl egy tennivalón, eseményen, főleg nehézségen; b.) még mindig érinti őt érzelmileg vagy más módon).


Nincs vételkényszer! – (Régies: nem kötelező a vásárlás, anélkül is megtekinthető az áru).


Olyan nincs / olyan nincs a sifonérban! – (szó sem lehet róla, semmiképpen sem lehetséges!)


Közmondás

Ahol nincs, ott ne keress! – (a.) felesleges ott keresni egy dolgot, ahol az nem lehet; b.) ne várj semmit olyan embertől, aki nem adhat, mert neki magának se maradt semmije).
nincs (főnév)

1. A nemlétezés ténye; a teljes hiány.

Nagy úr a nincs. A nincstől ráncos az ember homloka.


2. Nem létező dolog; semmi.

Az elhangzott javaslat jobb a nincsnél. Sokan gondolják a világról azt, hogy végül ninccsé lesz.


Lezárva 7K: 2013. június 16., 17:49

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)