Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Negatív szó jelentése

negatív (melléknév)

Az elvárt eredmény fordítottját mutató (állapot, jelenség, hatás, változás).

A nyomozás eddigi negatív eredménye nem támasztja alá a gyanút. A javulás helyett negatív helyzet alakult ki.


Eredet [negatív < francia: negative (negatív) < latin: negativus (tagadó) < nego (tagad, nemet mond) < nec (nem)]


További részletezés

1. Tétlenségből adódó (erény, érdem), amely egy kifogásolható tett, káros dolog elmaradásából következik.

A rosszat nem megtenni még csak negatív érdem, de hol van ez a jó cselekedettől? Aki tétlenkedik azt gondolja, hogy negatív erénnyel büszkélkedhet.


2. Ellenkező értelmű (megnyilatkozás, jelentés), amellyel teljesen ellentétes jelentés igaz.

A leszidást lehet negatív dicséretnek nevezni. A negatív jövedelem az, amikor valaki ráfizet egy ügyre.


3. Nem megfelelő (állapot, helyzet, tulajdonság), ami rossz, hibás vagy hátrányos.

Az embernek törekedni kell a negatív tulajdonságainak megjavítására. Az újság felnagyítja az élet negatív oldalát.


4. Nem elfogadó, tagadó (kijelentés), amely egy állítást, véleményt vagy körülményt visszautasít, létezésével nem ért egyet.

A „nem” egy negatív válasz. A negatív állásfoglalás nem kedvez a javaslatnak.


5. Romboló szándékú (hozzáállás, megnyilvánulás, tett).

A negatív magatartás bomlasztja a közösséget. A negatív gondolkodásmód káros arra is, akinek ez van.


6. Rossz tulajdonságú (személy), aki ezzel rombol, másoknak kárt okoz.

A regényekben vannak negatív szereplők. A filmben szereplő negatív alak sokat hazudik.


7. Számtan, matematika: Nullánál kisebb (érték, szám); olyan (mennyiség, érték, szám), amely kisebb a számegyenes közepénél, a semminél.

Az északi sarkon negatív tartományban van a hőmérséklet. A kivonás eredménye negatív szám lett, mert háromból vontak ki hatot.


8. Orvosi: Feltételezést nem igazoló (megállapítás, vizsgálati eredmény), amely a feltételezett vagy gyanított kóros elváltozást nem támasztja alá.

Az orvos további vizsgálatot kér, mert a negatív lelet nem magyarázza meg a beteg tüneteit. A negatív laboratóriumi eredmény azt jelzi, hogy a vizsgált személy egészséges.


9. Műszaki: Csökkenő irányú (érték, szám), amely egy középértéknél, alapméretnél kisebb.

A hibahatár negatív eltérése sem megengedett. A havi átlaghőmérséklet alakulása negatív értékű az évtizedes átlaghoz képest.


10. Műszaki: Ellentétes alakú (forma), amely egy tárgy domborulatait, formáját a kívánt méretnek megfelelő nagyságban, de ellentétes mélységi irányban, tükörképszerűen ábrázolja, és a tárgy sokszorosítására használható.

A szobrász először elkészíti a szobor negatív öntőformáját, amit megolvadt fémmel öntenek ki. A pénzérme negatív képének segítségével verik a pénzdarabokat.


11. Villamosság: Elektrontöbbletű (elektromosság), amely a szövettel dörzsölt kaucsukon keletkezett elektromossággal azonos jellegű.

A negatív elektromosságot elektronok feleslege okozza. Két negatív mező taszítja egymást. Az elektron negatív töltésű részecske.


12. Villamosság: Feszültség alatti pont egy villamos áramkörben, amelyet mínusz jel jelez (-); az elektronok kiáramlásának helye; a nullánál alacsonyabb feszültségszinten lévő (sarok, vezető).

A gépkocsi akkumulátorának negatív vezetéke állandóan a kocsi fém részeihez ér. A ceruzaelemek a vastagabbik vége a negatív. A töltött részecskék a negatív saroktól áramlanak a pozitív sarok felé.


13. Fényképészet: Fordított (felvétel, fénykép), amelyen a valóságban világos részek sötétnek, a sötétek pedig világosnak látszanak.

Az előhívott filmen negatív képek sora látszik. A negatív filmről további eljárással lehet valósághű papírképet készíteni. A modern digitális gépekben már nincs negatív kép.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Negatív betűk – (Nyomda: fehér betűk sötét alapon).


Negatív elem – (Kémia, vegyipar: olyan kémiai elem, amely vegyületeiből villamos áram hatására a pozitív sarkon válik ki).


Negatív előjel – (a.) rosszat sejtető jel, érzékelhető hatás vagy körülmény; b.) Matematika, számtan: kis vízszintes vonal, amely nullánál kisebb mennyiséget, értéket jelöl).


Negatív fokozás – (Nyelvtan: egy tulajdonság, körülmény kisebb vagy legkisebb fokát kifejező nyelvtani alakok megszerkesztése; például: kevésbé megfelelő, legkevésbé megfelelő).


Negatív hős – (Irodalom: az irodalmi mű „rossz fiúja”, aki a főhős ellenfele, akinek célja ellentétes a központi hős céljával).


Negatív irány – (a.) rossz felé vivő folyamat, haladás útvonala, célja; b.) Matematika: koordináta-rendszerben olyan rész, amelyben az értékek egyre csökkennek).negatív (főnév)

1. Rossz tulajdonságú személy, aki ezzel rombol, másoknak kárt okoz.

Ha egy csapatban negatívok is vannak, akkor nem lehet elég sikeres az a csoport. A negatívokat kerülni kell az életben.


2. Fényképészet: Fordított kép vagy ilyen képeket tartalmazó film, amelyen a valóságban világos részek sötétnek, a sötétek pedig világosnak látszanak.

Az előhívott filmet negatívnak nevezik. A negatívról további eljárással lehet valósághű papírképet készíteni.


3. Műszaki: Ellentétes kiterjedésű forma, amely egy tárgy domborulatait, formáját a kívánt méretnek megfelelő nagyságban, de ellentétes mélységi dimenzióban ábrázolja, és a tárgy sokszorosítására használható.

A szobrász először elkészíti a szobor negatívját, amit megolvadt fémmel öntenek ki. A pénzérme negatívjának segítségével verik a pénzdarabokat.


Lezárva 7K: 2013. május 27., 13:10
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)