Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Nap szó jelentése

nap (főnév)

Nap.jpg

Nappali fényt adó csillag, amely melegíti a talajt és így a levegőt.

A napot felhők takarták el. Nyáron forrón süt a nap.


Eredet [nap < ómagyar: nap < ősmagyar: napi (nap) < dravida: nippu (fény < tűz)]
Hasonló szó más nyelvben: sumér: nap (nap)


További részletezés

1. Átvitt értelemben: A csillagunk sugarai. A központi égitestünk világító és melegítő sugarai, illetve az a hely, ahova ezek a sugarak esnek; napfény, napsütés.

A tűző nap elől árnyékba menekültek a kirándulók. A szobába besütött a reggeli nap.


2. Átvitt értelemben: Naptári időegység, amelyet éjféltől éjfélig számítanak; annyi idő, amennyi alatt a föld egyszer megfordul saját tengelye körül, illetve amennyi a nap két delelése között eltelik; 24 óra.

A nap hossza hosszú időszakot figyelembe véve változik. Az éjjeliőr két napja nem aludta ki magát rendesen.


3. Átvitt értelemben: Emlékezetes 24 órás időegység, amit egy cselekvés, teendő végrehajtására kijelöltek, vagy ami egy nevezetes, fontos eseményt jelöl.

Március 15-e számunkra a szabadság napja. Péntek a régi szokás szerint a böjt napja volt.


4. Átvitt értelemben: Reggeltől estig terjedő szakasz, egy 24 órás időegységen belül.

A nap végén mindenki nyugovóra tér. A mezőgazdaságban dolgozók már a nap kezdetén talpon vannak.


5. Átvitt értelemben: A 24 órás időegység eseményei, amelyet élményként, tapasztalatként megélünk.

A vizsgázó egy nehéz napon volt túl. Végül egy szerencsés napnak bizonyult ez a nap, mert jelest kapott. A szünidő két hetében voltak érdekes, kirándulós napok is, de volt két esős nap is.


6. Átvitt értelemben: Egy másik személy büszkesége, öröme, életének értelme.

Az olimpia bajnok fiukat büszkén nevezhették napjuknak a szülők. Ő az egész nemzet napja lett, amikor felállt a dobogó legfelső fokára.


7. Átvitt értelemben: Élet, élettartam, egy személy vagy létező dolog megszületésével kezdődő időszak.

A beteg napjai meg voltak számlálva. Az idős bölcs érezte, hogy napjai beteljesedtek, elbúcsúzott a tanítványaitól, és elment a városból, ahol eddig tanított.


8. Iskolai: Iskolában eltöltött idő egy 24 órás naptári napon belül; időtartam, amíg egy tanuló az iskolában van.

A beteg diák három napot mulasztott. A szünidő kezdetéig még három nap van hátra.


9. Történelmi: Megszabott munkaidő; a 24 órás naptári nap olyan része, amelyet a paraszt a földesurának ingyen dolgozott.

A paraszt leszolgálta az évben megszabott napjait. A napok ledolgozása után a paraszt a saját földjét művelhette.


10. Csillagászat: Központi égitest, amely körül egy bolygórendszer kering.

A világegyetemben megszámlálhatatlanul sok nap van. Az égen ragyognak az idegen napok.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A mai napig – (a.) a kijelentés napjáig, időpontjáig; b.) mostanáig, a jelen pillanatig).


A nap alatt – (égen-földön, mindenütt a világon (angol idióma szó szerinti fordítása).


A napokban – (a legutóbbi vagy a közvetlenül ezután következő napokban).


A napra lehet nézni, de rá nem – (nagyon szép, gyönyörű).


Egész nap – (reggeltől estig).


Egyik napról a másikra él – (bizonytalan körülmények között, megélhetését csak egy-egy napra biztosítva él).


Felvirrad a napja – (a.) sorsa jóra fordul; b.) rámosolyog a szerencse).


Halottak napja – (Vallási: november 2-a, az elhunytak emléknapja, amely az üdvözült lelkek emléknapját követi).


Holnap is nap lesz – (a.) adott cselekvést nem szükséges okvetlenül ma elvégezni, befejezni, másnapra is halasztható; b.) nem szabad elhasználni, elfogyasztani azt, amiről szó van, takarékosan a holnapra is kell gondolni).


Jó napot/Jó napot kívánok! – (nappal, találkozáskor használt köszönés).


Lement a napja – (Régies, népies: elhagyta a szerencse).


Lopja a napot – (lusta ember, aki nem szeret dolgozni).


Minden csoda három napig tart – (az eleinte nagy feltűnést keltő, rendkívüli dolgokhoz is hamar hozzászoknak az emberek).


Nap nap után – (a.) minden egyes napot számítva, naponként; b.) több napon át).


Napjainkban – (korunkban, a jelenhez kapcsolódó időszakban, a jelen kulturális, társadalmi környezetében).


Napról napra – (az egymást követő napokon sorozatosan, újra meg újra).


Rásüt az isten napja – (a.) sorsa jóra fordul; b.) rámosolyog a szerencse).


Semmi sem új a nap alatt, nincs új a nap alatt - (bizonyos felfogás szerint nincsen semmi, amihez hasonlóra ne volna korábbi példa).


Sohanapján – (semmikor, sose lesz).


Szép napja van – (a.) szép élményben van része; b.) szabadban végzendő munkához, játékhoz, szórakozáshoz szép, derűs, jó időjárás van).


Szoláris nap – (Csillagászat: az égen látszódó napkorong középpontjának két delelése között eltelő időtartam).


Több nap, mint kolbász – (nem kell mindent egyszerre elfogyasztani, takarékosan, beosztással kell élni).


Világos, mint a nap – (nagyon könnyen belátható, megérthető, teljesen világos).


Közmondás

Nem lehet két nap az égen – (két személy nem fér össze egymással azonos helyen, munkakörben egyaránt vezető szerepre törekedve).


Nyugtával dicsérd a napot – (ne legyél biztos a dolgodban, inkább várd ki az ügy végét).Nap (tulajdonnév)

Csillagászat: Bolygórendszerünk csillaga, amely hőt és fényt sugároz a Földre.

A Nap keleten kel fel. A bolygók a Nap körül keringenek.nap (határozószó)

Reggeltől estig; egy teljes naptári időegység során, amelyet reggeltől másnap reggelig számítanak; 24 óra alatt.

Az éjjeliőr egész nap nem tudott aludni. A gyerek minden nap sírt, amikor nőtt a foga.


Lezárva 7K: 2010. augusztus 17., 15:40

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)