Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Naiv szó jelentése

naiv (melléknév)

1. Ártatlanul hiszékeny (személy), aki természete vagy tapasztalatlansága miatt mindent könnyen elhisz, és gyanútlanul nem gondol vagy néz utána; könnyen félrevezethető; gyermeteg.

Egy naiv embert könnyű határozott fellépéssel becsapni. A naiv lány azt hitte, hogy a fiatalember csak beszélgetni szeretne vele.


2. Ártatlanul hiszékeny személyre jellemző (gondolkodásmód, megnyilvánulás, tett), vele kapcsolatos, tőle származó (dolog).

Néhány ember naiv hite olykor bámulatba ejtő. A lány arcán megjelenő naiv mosoly elárulja gondolatvilágát.


3. Nehéz felfogású (személy), akit könnyen irányítanak mások, könnyen befolyásolható, nincs önálló véleménye; buta, ostoba.

Naiv ember az, akit hiába tanítasz, semmire sem tudja használni az adatait. A naiv gyerekkel lehet, hogy csak az a baj, hogy nem érti a szavakat.


4. Észszerűtlen (cselekedet, döntés), ami nélkülözi a hosszú távú előrelátást, a józan ítélőképességet, ezért általában végeredményként rosszabb helyzetet, nagyobb kárt, bajt okoz az elkövetőjének.

A veszekedés naiv dolog volt. – Ne hozz naiv döntést!


Eredet [naiv < francia: naïve, naïf (gyermeteg, természetes) < latin: nativus, natus (természetes, „született”) < nascor (születik)]


Kifejezés

Naiv eposz – (Irodalom: szájról-szájra terjedő, apáról fiúra fennmaradt verses elbeszélésből kialakult hősköltemény, amely magában foglalja egy nép mondavilágát).naiv (főnév)

1. Ártatlanul hiszékeny személy, aki természete vagy tapasztalatlansága miatt mindent könnyen elhisz, és gyanútlanul nem gondol vagy néz utána; könnyen félrevezethető.

A csaló csak a naivoknak tesz csábító ajánlatot. A fiatalember szereti ártatlan naivoknak csapni a szelet.


2. Nehézkes elméjű személy, aki nehezen tanítható, lassan gondolkodik, nehéz a felfogása. Bonyolultan látja a dolgokat, nem képes a figyelmét a jelenben tartani, és csaponganak a gondolatai.

A naiv csak hallgat és össze-vissza nézeget. Mindig a naiv húzza a rövidebbet.


3. Észszerűtlen dolog, ami hiszékenységre vagy ostobaságra vall.

– Olyan naivokat kérdezel – korholja az anya kíváncsi gyerekét. A hiszékeny ember naivot tesz.


Lezárva 7K: 2013. május 22., 19:22
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)