Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Meghatároz szó jelentése

meghatároz (ige)

Meghatároz.jpg

Gondolkodással behatárol. Megfigyelt, megismert, tudott adatokból következtetve rögzít és megkülönböztet.

A kapitány meghatározza a hajója helyét. A meteorológus meghatározza az időjárás változásának mértékét. A tanuló saját szavaival határozza meg a megértett szó jelentését.


Eredet [meghatároz < meg- (igekötő) + határoz]


További részletezés

1. Adatot rögzít; egy jelenséget, állapotot, tényállást, változást megfigyelés, mérés, következtetés útján úgy állapít meg, hogy leírja, megjelöli annak mivoltát, helyét, minőségét, mennyiségét, méretét.

A laboratóriumban meghatározzák a beküldött anyagminta összetételét. A tengeren a hajó kapitánya meghatározza a hajó helyzetét az égitestek állása és az idő alapján.


2. Okként hat rá; egy folyamat, változás a későbbi alakulására döntő befolyást gyakorol, annak jövőbeli irányát, menetét, eredményét megszabja.

A vallásos élmény meghatározza a megtérő ember további életét. A légköri helyzet alakulása meghatározza az időjárás alakulását.


3. Előír egy rendet, módot, mennyiséget az arra jogosult személy, hatóság, kiadott szabályrendszer, szabvány (általában kötelező érvénnyel).

A kormány minden évben meghatározza az adókat. A technológiai előírás meghatározza az alkalmazott módszert.


4. Pontosan megjelöl egy helyet, időt, körülményt egy illetékes személy, hatóság.

A tábornok meghatározza a támadás pontos idejét. Régen a jós határozta meg, mikor fusson ki a hajó a kikötőből, hogy ne érje vihar. A kutatók próbafúrásokkal határozzák meg a kőolajmező helyét.


5. Filozófia: Fogalmat leír; jelentést a legközelebbi kategóriába, osztályba (nembe) besorol és egyedi jegyeinek megjelölésével más, ugyanabba az osztályba tartozó fogalomtól tartalmilag elhatárol, pontosít.

A szótár minden szó jelentését meghatározza. A tanár segítségével a tanuló meghatározza a szakszó fogalmát.


6. Biológia: Rendszertani helyet megállapít; kutató, biológus egy állat vagy növény tulajdonságait, előfordulási helyét, életmódját megfigyelve rendszertani helyre besorol.

A kutatók a trópusokon talált új madárfajt meghatározták. A diákok a kiránduláson a tanultak alapján meghatározzák a látott növényeket.


7. Filozófia, tudományos: Szükségszerűen adódik jelenség, történés, változás. Hatás folyamat eredményeként minden kétséget kizáróan bekövetkezik a ráható tényező vagy tényezők miatt.

Egy oldal és két szög meghatározza a háromszöget. Az ember hozzáállása határozza meg a sikerét.


--Lezárva 7K: 2011. október 15., 10:49
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)