Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Megerősít szó jelentése

megerősít (ige)

Erős.jpg

Hatást fokoz; még nagyobb fizikai változás okozására vagy elviselésére tesz képessé.

A rendszeres mozgás megerősíti a testet. A hordó farészeit megerősítik a fémgyűrűk.


Eredet [megerősít < meg- (igekötő) + erős + -ít (igeképző)]


További részletezés

1. Egy testrészének vagy egész testének erejét megnöveli egy személy, élőlény.

A rendszeres sportolás és a jó táplálkozás megerősíti a gyenge fiút. A súlyemelés megerősíti a kart.


2. Kívánt mértékben ellenállóvá tesz egy személyt, a személy szervezetét, illetve egyik szervét.

A C-vitamin megerősíti az ember szervezetét. A rendszeres testmozgás megerősíti a szívet.


3. Építményt megszilárdít úgy, hogy külső hatásoknak jobban ellenálljon.

Az épületet támaszfallal erősítik meg. A körfolyosót oszlopokkal erősítik meg a munkások.


4. Egy tárgy rögzítését megnöveli, amelyet lazán erősítettek a helyére, vagy ott időközben meglazult.

Az asszony megerősíti a kabát gombjait, nehogy leszakadjanak. A kőműves megerősíti a falban kilazult téglákat.


5. További lehetőséget biztosít eszközben, felszerelésben, anyagi lehetőségben.

Az állomásfőnök két vasúti kocsival erősíti meg az induló szerelvényt a sok utas miatt. A teherautót egy pótkocsival erősítik meg, hogy el tudja vinni a szállítmányt.


6. Katonai: Építményt, védhető helyet katonai védelemre alkalmassá tesz, vagy még védhetőbbé alakít.

A várkapitány megerősíti a vár falait. A város körüli dombokon a katonaság megerősíti az állásait.


7. Katonai: Egy alakulat létszámát megnöveli, (katonai) felszereltségét javítja, és ezzel azt katonai bevetésre jobban felkészíti, sikerességét elősegíti.

Az ezredes megerősíti a laktanya őrségét. A parancsnok fegyverekkel megerősíti a rábízott csapatokat.


8. Átvitt értelemben: Újra szilárddá tesz egy bizonytalan állapotot, lazuló viszonyt, fennálló szervezetet.

Az őszinte hangú levélváltás megerősíti a barátságot. A fegyelem növelése megerősíti a csapat összetartását.


9. Átvitt értelemben: Hitelesebbé tesz egy ígéretet, fogadalmat, kijelentést.

Az igazgató írásban is megerősíti a szóbeli ígéretét. A katonatiszt fogadalmát aláírásával is megerősíti.


10. Átvitt értelemben: Bizonyosabbá tesz egy személyt egy még bizonytalan állásfoglalásban, véleményben.

Az egyre több bizonyíték megerősíti a nyomozó gyanúját. A kísérlet eredménye megerősíti a kutató elméletének helyességét.


11. Átvitt értelemben: Tényt, hírt, feltevést igazol.

A tanúvallomás megerősíti azt, amit a vádlott saját védelmére állít. A hivatalos kiadvány megerősíti az újságokban keringő hírt.


12. Átvitt értelemben: Véglegessé tesz egy kinevezést, választást, ítéletet, döntést azzal, hogy beleegyezően jóváhagyja, illetve állásában, tisztségben véglegesíti.

Az igazgató megerősíti az osztályvezető döntését. A felsőbb szintű bíróság megerősíti az alacsonyabb rangú ítéletét. Az államfő aláírásával megerősíti a tábornok kinevezését.


Kifejezés

Megerősíti magát/szívét/lelkét – (lelkileg kellő mértékben felkészül egy nehéz feladat elvégzésére, nehéz körülmények közti helytállásra).


Lezárva 7K: 2013. február 17., 15:19
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)