Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Megértés szó jelentése

megértés (főnév)

Define.jpg

Használható tudás szerzése. A világ egyes dolgai közötti összefüggések megismerése. A forma felismerése, valamint az elvek, az alkalmazás és hatások ismerete.

A használati utasítás megértése után már tudom használni az új festéket. A helyes válaszhoz segít az előző órán tanultak pontos megértése.


Eredet [megértés < meg- (igekötő) + ért (ige) + -és (főnévképző)]


További részletezés

1. Tiszta és valósághű tudás. Egy helyzet, terület, ismeret önálló és észszerű kiértékelésével megszerzett képesség, amely alapján az ember az így elsajátítottakat észszerűen alkalmazni tudja.

A megértés a tanulás eredménye. A megértés gyorsasága függ az elménk megkülönböztető képességétől. Az ember egyik legmagasabb szintű képessége a megértés, mert ezen alapul minden cselekedete.


2. Elsajátított fogalom elmagyarázásának a képessége. Egy jelenség, dolog megfigyelése, kérdések feltétele vele kapcsolatban, az odaillő, működőképes válaszok megtalálása és döntés róluk, valamint képesség az elsajátított fogalom jelentésének, jellemzőinek az elmagyarázására.

A fűnyíró gazdája a gép működésének megértése után képes bárkit megtanítani annak használatára. A jó eszű tanuló a matematika tétel megértése után segít osztálytársának megoldani a házi feladatot.


3. Kialakult vélemény; saját nézet vagy elképzelés egy látott, halott vagy más módon érzékelt jelenségről, helyzetről vagy állapotról.

Az üzletember a gazdasági folyamatok megértése után eldönti, hogy elkezd részvényekkel foglalkozni. A fiú az élet megértését főleg az apja életfelfogásából meríti.


4. Közös egyetértés. Emberek között kialakult olyan felfogás, amelyben többen megegyeznek, és ez alapján járnak el, vagy viselkednek. Ez alapulhat valódi megfigyelésen, de lehet teljesen légből kapott, így észszerűtlen is.

A pszichológusok emberről kialakult megértésük alapján életviteli tanácsaikban megmondják, mit gondoljon a problémáiról a hozzájuk forduló. A politikusok megértése az emberről és a társadalmi folyamtokról végül kiábrándító eredményhez vezethet.


5. Együttérző viselkedés; más személy vagy élőlény nehéz és megoldhatatlan helyzete miatt érzett elnéző sajnálat, amely semmilyen megoldást nem tud adni a problémára, legfeljebb az együtt sajnálkozás és rokonszenv, valamint a közös szenvedés látszatát adja.

Az emberek megértésre vágynak embertársaiktól. Sok párkapcsolatot egymás megértése tart össze. Az ilyenfajta megértés képtelen a segítségre.


Lezárva 7K: 2013. február 19., 13:30
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)