Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Megért szó jelentése

megért (ige)

Realize.jpg

Tudást szerez; adatot vagy összefüggést megismer. Pontos elképzelése lesz egy dolog kinézetéről és elvéről, amit utána helyesen tud alkalmazni.

A tanuló megértette a tanár bemutatott példáját, így a házi feladatot már könnyen oldja meg. A tanuló vezető megértette, miért kell sebességet váltani, így már nem erőlködik a motor, amikor hosszabb ideig gázt ad.


Eredet [megért < meg- (igekötő) + ért (ige)]


További részletezés

1. Tisztán hall; beszédet, kimondott szót hangzásában teljesen felfog, érzékel.

Az idős férfi teljesen megérti a fiatalembert, aki elég hangosan beszélt. – Kérem, ismételje meg az utolsó mondatot, mert azt nem értettem meg – mondja az öreg néhány mondat meghallgatása után.


2. Jelentést felfog, értelmével tudatosodik benne, amit olvas vagy hall, tiszta fogalma lesz róla. A befogadott adatot összeveti korábbi adataival, azt kiértékeli és elsajátítja, tudja a fontosságát, belátja jelentőségét, helyességét vagy helytelenségét és alkalmazását.

A tanuló könnyen megérti a tanár órai magyarázatát, mert megtanulta a múlt órán leadott anyagot. Az autóvezetés tanulása közben az oktató úgy mutatta meg és magyarázta meg a sebességváltást, hogy a tanulója azonnal megértette azt. Ez abból látszik, hogy ez után a tanuló vezetés közben már könnyen tud sebességet váltani.


3. Más helyzetét felfogja; képes egy másik személy érzelem- és gondolatvilágába beleképzelni magát úgy, hogy a másiknak az az érzése támad, hogy vele együtt éreznek; képes teljesen megmagyarázni egy személy, élőlény viselkedését, mert a másik személy érzelem- és gondolatvilágába képes beleilleszkedni.

– Nagyon megértem a helyzetét – mondja az ügyintéző a nála panaszt tevő ügyfélnek. – Kedves asszonyom – mondja az ügyfél – köszönöm, hogy megért, de nem tudna segíteni is?


4. Tudomásul vesz; megtudja a szóban forgó dolgot, és nem ellenkezik azzal kapcsolatban, hanem egyetértőleg helyben hagyja.

Megértem az igazgató döntését – mondja az állásra pályázó –, bár sajnálom, hogy nem engem választott az állás betöltésére. A férfi megérti, hogy miért utasította el őt a nő.


5. Régies: Értesül róla; tudomást szerez róla.

A gazda megérti, hogy a bérese milyen takarmányt adott a tehénnek. Az asszony megérti, hogy a férjét egy másik nővel látták a kávézóban.


Kifejezés

Jól megértik egymást – (bizalmas, meghitt viszonyban vannak, mert hasonló a gondolkodásmódjuk).


Lezárva 7K: 2013. február 19., 13:18
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)