Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Marad szó jelentése

marad (ige)

Teacher.jpg

Továbbra is ott lesz; bizonyos ideig egy helyen időzik, és nem megy el onnan.

A tanár a szünetben is az osztályban marad. Van egy tanuló, aki a becsöngetés után a folyosón maradt, és nem ment be az osztályába. A kisfiú az óvodában marad, amíg a szülei el nem jönnek érte.


Eredet [marad < ómagyar: marad < ősmagyar: marat, maratutt (marad, maradt) < dravida: marittu, marutta (maradt) < mari (megállít)]


További részletezés

1. Továbbra is ott van bizonyos minőségben, hogy egy szerepet betöltsön.

Az iskola élén ugyanaz marad az igazgató, aki volt. A csapatban a legmagasabb fiú marad a kapus, mert nagyon jól véd.


2. Máshol tartózkodik; hosszabb időn túl más helyen, rendes tartózkodási helyétől, lakásától távol van.

Hol marad ennyi ideig ez a gyerek? Ne maradj sokáig ott!


3. Továbbra is egy helyen időz; ott tartózkodik vendégként, látogatóban vagy átmenetileg.

Meddig maradsz? Még pár percig maradok, aztán már mennem kell.


4. Végleg távol fog élni; elmegy más helyre, és nem tér vissza onnan.

A férfi turistaként külföldre utazott, de kint maradt. A fővárosban marad az ott tanuló, vidéki születésű fiatalember.


5. Nincs nála már; más helyen, más személynél van egy tárgy, mert egy másik személy azt otthagyja, ottfelejti, illetve bizonyos ok, körülmény miatt nem tudja magával elvinni.

A gyereknek otthon maradt a füzete. Az öltözőben maradt valaki edzőcipője a tornaóra után.


6. Változatlan helyen van egy tárgy, dolog, mert nem viszik el.

A szobában minden marad, csak a széket viszik ki. Még egy zsák búza maradt a kamrában.


7. Bizonyos ideig nem változik a helyzete, állapota, továbbra is ugyanolyan, mint korábban volt.

A lusta gyerek fekve marad egész délelőtt. Az őr állva marad szolgálatban, nem ülhet le.


8. Nem válik közismertté egy szűk körben tudott dolog.

A családban marad a titok. Nem mondom el a dolgot, köztünk marad.


9. Tovább hat a lelkében egy érzelem, érzés, gondolat vagy más lelki tartalom.

A nagypapa emléke az unokák emlékezetében marad. A tanuló azért magol, mert azt akarja, hogy a vers a fejében maradjon.


10. Továbbra is ugyanolyan, mint korábban volt egy tárgy, jelenség, dolog lényege, jellege vagy tulajdonsága.

A tanár fejmosása hatástalan maradt a gyerekre. A házaspár hűséges marad egymáshoz.


11. Továbbra is az vagy olyan egy személy, mint volt.

A nézeteltérés ellenére barátok maradtak. A tanár türelmes maradt az értetlen tanulóhoz.


12. Továbbra is az lesz vagy olyan lesz; bizonyos változás következtében egy helyzetbe, állapotba kerül, és egy ideig továbbra is abban az állapotban lesz.

A hűtlen férfi szégyenben marad a faluban. Aki árván marad, azt örökbe fogadják.


13. Tartósan megváltozik; változás létrejön és egy ideig tart bizonyos körülmény következtében.

Az égő cigaretta után lyuk marad a szöveten. A friss hóban benne marad az állat lábnyoma.


14. Létezése nem szűnik meg; tovább is van.

Ne nyisd ki az ablakot, hagy maradjon meleg bent. Az író azon gondolkozik, hogy kihúzza-e a mondatot a kéziratból, vagy maradjon.


15. Még megvan; még létezik, felhasználható olyan tárgy, dolog, létszám, amelyből a felhalmozott többi készlet elfogyott, megsemmisült.

A raktárban még maradt egy kevés szeg. A magtárban maradt még gabona. A nagy seregből már csak pár századnyi katona maradt.


16. Még ott él, létezik egy személy vagy tulajdon egy másik személy végleges eltávozása vagy halála után hátrahagyva.

A hős katona után egy feleség és három gyerek maradt. Egy ház maradt az apa után az örökösöknek.


17. A birtokává válik osztozkodáskor vagy örökségként.

A fiúnak marad a családi ház. Földosztáskor a gazdára marad a patak melletti föld.


18. Tovább él egy szokás, cselekvés, amely egy személy, közösség számára hagyományként kötelező.

Régről maradt ránk a betlehemezés karácsonykor. A húsvéti locsolkodás a legényekre marad mint hagyomány.


19. Másra hárul egy munka elvégzése; egy másik alkalomra, más időpontra halasztódik.

A szobafestés után holnapra marad a takarítás. A mosogatás a feleségre marad.


20. A kivonás eredménye lesz egy szám vagy mennyiség.

Ha ötből elveszek hármat, marad kettő. Tíz mínusz kettő esetén marad nyolc.


21. Részeredményül adódik; többjegyű számokkal végzett számtani műveletekben egy szám átkerül a művelet következő szakaszába.

Hét meg hat az tizenhárom, leírjuk a hármast, és marad egy. Négyszer nyolc az harminckettő, leírjuk a kettőt, és marad a három.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A háttérben marad – (személye nem válik ismertté, noha egy ügy, dolog intézésében fontos szerepet játszik).


A nyakán marad – (egy dolog, személy egy másik személy kívánsága ellenére továbbra is a tulajdonában lesz, és nem tud tőle megszabadulni, nem tudja eladni).


A porondon maradt – (küzdelemben, versengésben legyőzték).


A víz színén marad – (nem süllyed el).


Abban maradtunk, hogy... – (véglegesen megállapodtunk, hogy ...)


Aki utoljára marad, tegye/húzza be az ajtót – (Régies, népies: a.) nem érdekel, mi történik halálom után; b.) én a dolgot részemről befejeztem – hogy mi lesz ezután, azzal törődjenek mások).


Alatta/mögötte marad – (a.) egy ideig egy személy, dolog alatt, illetve mögött van; b.) Átvitt értelemben: nem éri utol; c.) Átvitt értelemben: kisebb értékű nála).


Annyiban/ennyiben marad – (nincs folytatása a dolognak).


Begyében marad – (a kellemetlenség tovább nyugtalanítja, bosszantja őt).


Csak szó marad – (egy szándék, terv nem valósul meg, nem válik tetté).


Csak a szónál marad – (a.) nem jut el a tettig; b.) nem váltja be ígéretét).


Éhkoppon marad – (a.) nincs elég étele, éhezik; d.) nem ehet eleget).


Emlékezetében/fejében marad – (nem felejti el).


Felül marad – (győztesen kerül ki).


Fenn marad – (a.) nem süllyed el; b.) fennakadva nem esik le, vagy nem jön vissza; c.) nem fekszik le, nem alszik el, még ébren lesz).


Hazugságban marad – (rábizonyul, hogy hazudott).


Helyén marad – (a.) nem hagyja el a neki kijelölt helyet; b.) Átvitt értelemben: nem hagyja el a hivatalát, beosztását, hivatását).


Hírmondója se marad – (gyökerestül kipusztul, úgyhogy nem lehet semmi folytatása).


Holt betű marad – (írás, írott szó nem válik valósággá).


Hűlt helye marad – (egy személy, dolog úgy eltűnik, hogy a nyomát se találják).


Idő/ideje marad rá – (még futja az időből/idejéből rá, elfoglaltsága után még ráér).


Jut is, marad is – (van belőle elég).


Kő kövön nem marad – (a.) épület, település teljesen rommá válik; b.) Átvitt értelemben: úgy szétszedik, hogy semmi sem marad belőle).


Köztünk marad – (nem mondjuk el senkinek).


Magának marad – (Népies: a.) mások elhagyják, magára hagyják, nem törődnek vele; b.) egyedül lesz, mert nem lesz párja).


Magára marad – (társak nélkül, egyedül lesz).


Magnak marad – (a.) Népies: tenyészállatként meghagy; b.) Átvitt értelemben: emlékeztetőül, mutatóban hagy egy keveset belőle).


Marad a régiben – (nem változik az állapota).


Maradhat – (Népies: nyugton van).

– Nem maradhatok a gyerektől – panaszkodik az anya. – Maradhass már! – szól rá az izgága gyerekre az apa.


Még mutatóba se maradt belőle – (mind elfogyott).


Mellette marad – (a.) nem megy el tőle; b.) Átvitt értelemben: kitart az álláspontja mellett, nem tér el tőle).


Nem tud egy helyben maradni / nem marad egy helyben – (a.) folyton izeg-mozog; b.) nyughatatlan természetű).


Parlagon marad – (a.) termőföldet megműveletlenül, felszántatlanul hagynak; b.) Átvitt értelemben: képességet, tehetséget nem fejlesztenek; c.) Átvitt értelemben: egy adottságot, lehetőséget felhasználatlanul hagynak).


Pártában marad – (nő nem megy férjhez).


Rajta marad – (csúfnév ráragad és nem tud többé szabadulni tőle).


Szakadjon a ruha, maradjon az ura – (Népies: a szabó jókívánsága, amikor az új ruhát a megrendelőnek átadja).


Szem nem marad szárazon – (mindenki sír, könnyezik a meghatottságtól, együttérzéstől, szomorúságtól).


Úgy maradt, mint a szedett szőlő / mint a kisujjam / mint az ujjam – (a.) semmi nélkül lesz; b.) egyedül lesz, mert nem él vele senki).


Úgy megijedt, hogy egy krajcár se maradt a zsebében – (nagyon megijedt).


Utoljára/utolsónak marad – (a.) előbb minden mást elvégeznek, és ezt csak azután; b.) mindenki más előbb megy el, mint ő).


Üresen marad – (Tájszó: tehén, kanca nem fogan; nincs borja, illetve csikója).


Lezárva 7K: 2012. december 8., 15:22
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)