Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Magyar szó jelentése

magyar (főnév)

Magyar3.jpg

1. Kárpát-medencében élő nép, amelynek zöme a medencében él, országának fővárosa Budapest, valamint múltja messze az időben Ázsiába nyúlik vissza. (Általában többes számban használjuk.)

Amikor a magyarok elérték a Kárpát-medencét, itt rokon népek nyomait találták. A magyarok sokszor harcoltak a szabadságukért.


2. Kárpát-medencei ember, főleg férfi, aki ennek (1) a népnek a tagja (függetlenül a lakhelyétől), aki ebbe a közösségbe született bele, vagy ezzel vállal sorsközösséget.

A magyart nagyon ügyes és talpraesett embernek tartják szerte a világon. Kossuth Lajos a legnagyobb magyarnak nevezte gróf Széchenyi Istvánt.


3. Kárpát-medencében beszélt nyelv, amit ezek (1) az emberek beszélnek. Lásd még: mai magyar

A magyart 15 millió ember beszéli anyanyelvként szerte a világon. A magyar latin betűket használó ragozó nyelv. Az ábrán sötétzöld szín jelzi a magyar nyelvterületet, világoszöld a jelentős magyar kisebbségű nyelvterületeket.


4. Tantárgy, amely ennek (3) a kárpát-medencei nyelvnek a nyelvtanát, szókincsét és irodalmát tanítja.

Az iskolában ötödik osztálytól kezdve van magyar. Az érettségi kötelező része a magyar.


Eredet [magyar < ómagyar: magyar < ősmagyar: megyer, meger (magyar) < moger, muager (szabad ember) < dravida: magar (emberek, ifjak)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Lenge magyarban – (egy szál gatyában).


Vakulj magyar! – (látszattevékenység miatt szól, amikor a lényegről akarják elterelni a figyelmet).magyar (melléknév)

Magyar2.jpg

Főleg a Kárpát-medencében beszélt (nyelv, szó), amely latin betűt használó, ragozó nyelv, és nem része a körülötte beszélt nyelvek indoeurópai nyelvcsaládjának.

A magyar nyelvet a világ számos országában élő magyarok beszélik. Ha egy magyar a világon bárhol magyar szót hall, azonnal magyar nyelven válaszol.


További részletezés

1. Kárpát-medencei népre jellemző (kultúra, szokás), velük kapcsolatos (dolog).

A magyar kultúra sok nemzetközi hírű művésszel büszkélkedhet. A magyar népművészet szereti a tulipánmintát.


2. Kárpát-medencei nép által lakott (földterület), ezen a területen levő vagy ehhez tartozó (település, vidék), erre jellemző (tulajdonság).

A magyar fővárost Budapestnek hívják. A magyar föld nagy része síkság. A magyar városok között jó a közlekedés.


3. Kárpát-medencei nép földjéről való (személy, élőlény), onnan származó vagy róluk elnevezett (termék, tárgy, dolog).

A magyar emberek vendégszeretők. A magyar borok és fürdőhelyek világhírűek.


4. Kárpát-medencében beszélt nyelv tanításával kapcsolatos (könyv, tanítási óra, tanár), amely megtanítja ennek (1) a nyelvnek a nyelvtanát, szókincsét és irodalmát.

A magyar tanár magyar órán Petőfi Sándor költészetét tanítja. A gyerekek a magyar könyvből egy versét tanulják.


5. Régies: A becsületnek megfelelő (tett, megnyilatkozás), amikor egy személy az erkölcsi-etikai követelmények szellemében cselekszik vagy beszél; derék, igaz.

Ez igazi magyar beszéd! Az összefogás és a közös fellépés valódi magyar tett lenne.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A magyar tenger – (a Balaton tó).


Három a magyar igazság – (a.) legyen kereken három, legyen ki mind a három; b.) legyen meg a teljes valóság, ne legyen benne csorbítás vagy hiány).


Magyar ábránd – (Zene: magyar népi dallamokból vagy népdal variációkból összeállított zenemű).


Magyar alexandrin – (Irodalom: 12 szótagú hangsúlyos verssor, amely két 6 szótagú félsorra, és ezeken belül újra 2–2 ütemre válik).


Magyar betegség – (a.) Régies: tüdőbaj; b.) Régies: malária; c.) Átvitt értelemben: az egyetértés hiánya, széthúzás).


Magyar hold – (Mezőgazdaság: 1200 négyszögöl nagyságú terület).


Magyar kártya – (Játék: 32 lapból álló, a svájci Tell Vilmos monda alakjaival díszített kártya).


Magyar sógorság – (nagyon távoli, szinte már ki nem mutatható rokonság).


Lezárva 7K: 2012. november 30., 14:31
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)