Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Méter szó jelentése

méter (főnév)

Heigh.jpg

Általános hosszmérték, ami körülbelül egy nagy lépés hossza. A Föld délkörének negyvenmilliomod része; 100 centiméter (rövidítve: m).

Egy ember átlagmagassága 1,7 méter. Az úszóversenyek tartására alkalmas nagy medence 50 méter.


Eredet [méter < francia: métre (méter < mérték, mérőrúd) < latin: metrum (mérték) < görög: metron (mérték) < szanszkrit: matra (mérő) < mati (mér)]


További részletezés

1. Síkbeli vagy térbeli kiterjedés, amely egy nagy lépésnyi hosszmérték mérete; 100 centiméteres hosszúság.

Az asztalos levág a deszkából egy métert. Az alap mélységét még megtoldják egy méterrel.


2. Mérőrúd, amelynek hossza 100 centiméter.

A szövetüzletben a boltos méterrel méri le az anyagot a vásárlónak. A szabónál is van egy méter a mérőszalag mellett.


3. Mérőműszer, amely érzékeli, jelzi (és sokszor számlálja is) egy természetbeli folyamat változó jellemzőjét.

A méter jelzi a változást. Fotométer segítségével mérjük a fény erősségét.


4. Régies, népies, elavult: Térfogatmennyiség, amely megfelel 100 centiméter élhosszúságú kocka űrméretének; köbméter.

Az erdő mellett farakásban előkészítettek szállításra 10 méter tűzifát. A földmunkás három méter földet mozgat meg egy nap kézi erővel.


5. Régies, népies, elavult: Súlymennyiség, amely megfelel 100 kilogrammnak; métermázsa, mázsa.

A kocsi szénből húsz métert hoz ki a házhoz. A pék két métert sütött a kenyérből reggelre.méter (melléknév)

1. Száz centiméternyi (hossz, síkbeli vagy térbeli kiterjedés), ami körülbelül egy nagy lépés hossza.

A asszony vesz három méter szövetet a ruhájához. A fiú 18 éves korára eléri az 1,8 méter testmagasságot.


2. Régies, népies, elavult: Egy köbméternyi (anyag), amely megfelel 100 centiméter élű kocka térfogatának.

A gazda vesz 10 méter fát tüzelőnek. A földmunkás két méter földet ásott ki egy nap.


3. Régies, népies, elavult: 100 kilogrammnyi (anyag), amely megfelel egy mázsának.

A gazdának van négy méter búzája. A molnár tíz méter lisztet őrölt meg.


Lezárva 7K: 2013. január 17., 12:07
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)