Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Lesz szó jelentése

lesz (ige)

Invent.jpg

Esély van a jövőbeli létezésre, megtörténésre, birtoklásra.

Ebből a gyerekből egyszer még feltaláló lesz. A nagyobbik szoba lesz a nappali, a kisebbik lesz a gyerekeké.


Eredet [lesz < ómagyar: lesz < ősmagyar: leszi, löszi (lesz) < lev, löv (lesz) + -z (igeképző) < dravida: lágu, águ (válik valamivé)]


További részletezés

1. Léttel, létezési formával rendelkezik majd; anyag vagy energia formában fog létezni; részt fog venni az anyagi világban; élni fog. A világban meg lehet majd találni, fel lehet majd lelni; lehet majd látni, érzékelni, tudatában lenni. Egy személy bizonyosságot fog érezni a léte felől.

Két unoka lesz a családunkban. Lesz egy kocsi a házunk előtt. Lesz áram a vezetékben! Sok érdekesség lesz ezen a világon. Lesz olyan fogalom, amit nehezen értenek meg. Minden életformának lesz célja.


2. Állapot, kapcsolat, viszony vagy helyzet fenn fog állni, folytatódni fog vagy fenn fog maradni.

Szeretet mindig lesz az emberek között. Lesz béke a földön.


3. Idő, távolság, történés vagy állapot létezni vagy történni fog anélkül, hogy egy személy okozná.

Az idei télen nagyon hideg lesz. A híd túl messze lesz innen. Pontosan dél lesz.


4. Meghatározott hellyel vagy helyzettel fog rendelkezni; az említett helyen fog élni, létezni, lakni, tartózkodni.

A macska az ablakban lesz. A polcon lesz a tányér. Vidéken lesz a héten a főnök.


5. Az említett céllal fog távozni; az említett helyen, eseményen fog tartózkodni, részt venni.

A gazdasszony a piacon lesz. A férjem meccsen lesz.


6. Ellenőrzés alatt fogják tartani; hátrányos helyzetbe fog kerülni.

Lakat alatt lesz a rabló. Végre a rendőrök kezei közt lesz.


7. Az említett csoport tagjaként, részeként fog létezni; közöttük fog létezni, élni, működni.

A fiam is a helyezettek között lesz. A szomszéd is bent lesz az egyesületben. Mindenki nagyon igyekszik majd, aki a csapatban lesz.


8. Feltehetően úgy van; valószínűleg ez a helyzet; esetleg ez az igazság, vagy elvárjuk, hogy az legyen, ami az állítás; bizonyára.

Alighanem az asztalon lesz a szemüveged. Talán a vezérlésben lesz a hiba. Az lesz a megoldás.


9. Igazként fog létezni; a valóságnak megfelelőnek, helyesnek fog bizonyulni.

A megoldás úgy lesz, hogy a számokat behelyettesítjük a képletbe. Ez így lesz más szavak esetében is.


10. Így történjen! Szigorú felszólítás: ez valósuljon meg, máskülönben bajba kerülsz.

Kilencre itthon leszel! Mire visszajövök, a szobádban rend lesz!


11. Azonossággal fog rendelkezni; egy szerepben fog létezni; közli, hogy egy személy micsodaként fog létezni, okozni.

Ez a hölgy vezető lesz. Én leszek a tanuló. Te tanár leszel.


12. Megjelenési formával fog rendelkezni; a szóban forgó dologként fog létezni; közli, hogy egy dolog micsodaként fog létezni.

Ez a bútor egy asztal lesz. Az a dolog ott a fal lesz. Az a lapos kő egy szék lesz. Ez a szó ugyanígy lesz a magyar nyelvben is.


13. Más jellemzővel, minőséggel fog rendelkezni; közli, hogy egy személy vagy dolog milyenként fog létezni.

Ez a hölgy szép lesz. Én okos leszek. Te sikeres leszel. Ez a kocsi kitűnő lesz. Lesz az egy mázsa is. Rendben lesz.


14. Tagjaként vagy részeként fog létezni. Az anyagaként vagy lényeges elemeként fog létezni.

Az asztal fából lesz. Nem szabad megkarcolni azt, ami műanyagból lesz. Az egész fal téglákból lesz.


15. Egy kapcsolat jövőbeli jellemzője; majdani viszony vagy körülmény minőségét fejezi ki.

A munkatársak baráti viszonyban lesznek. A kereskedő minden ismerősével jóban lesz. A szótárt használó tanuló tisztában lesz minden lényeges tudnivalóval.


16. Ennyi éves korúvá nő; ilyen időssé válik.

A kislányom a nyáron már tíz lesz. Apa idén negyvenkettő lesz.


17. Alakot ölt; más formájúvá, jellemzőjűvé válik; más készül belőle. Olyan állapotúvá válik; a szóban forgó azonosságot fogja felvenni.

A kis lánykából egykettőre gyönyörű nő lesz. A tésztából kenyér lesz a sütőben. Az ember néha rosszul lesz a túl sok ételtől.


18. Fog történni; fog létrejönni; (esemény) fog tartani; fog következni; esedékessé válik majd; megvalósul, várható majd.

Most esküvő lesz. Remélem, nemsokára nyár lesz. Az én számom után ki lesz? A tervből valóság lesz.


19. Következményként fog jelentkezni; hatására létrejön, történik.

Ebből még baj lesz! A sok vitából csak az lesz, hogy nem készülünk el időben. A vitamin neked is hasznodra lesz.


20. Törekedni fog rá, halad majd egy cél, eredmény felé.

A versenyző azon lesz, hogy sikeresebb legyen. Célon lesz. A legjobb úton lesz a dobogó felé.


21. Rá fog várni mint feladat vagy tennivaló; részt fog venni benne; meg fogja tenni; létezni fog a számára mint tevékenység.

Most éppen megbeszélésem lesz. Ma két vizsgám is lesz. Ma sok munkánk lesz. A színészeknek holnap előadása lesz.


22. Bizonyos összegű pénzbe kerül majd.

Rövidesen sokba lesz az autó fenntartása. Nem tudtam, hogy ez ennyibe lesz.


23. Tulajdonában fog tartani; rendelkezésére fog állni; fel tud majd használni; létezni fog az ő számára.

Az illetőnek két kocsija is lesz. Lesz három lova.


24. Létezni fog az életében mint társ. Emberek vagy élő dolgok között jövőbeli kapcsolatot fejez ki.

A disznónak két malaca lesz. Ennek a lánynak három barátja lesz.


25. A felelősségi körébe fog tartozni; az irányítása alatt fog állni.

A politikus érzi, hogy küldetése lesz. A tanítónőnek lesz egy új elsős osztálya.


26. Rendelkezni fog vele (nem tulajdon esetén, például jellemzők); egy állapottal, minőséggel vagy mennyiséggel leírható majd; létezni fog vele kapcsolatban.

A látványosságoknak nagy vonzereje lesz. A lánynak jókedve lesz. A fodrász után a lánynak szőke haja lesz.


27. Hatást fog okozni neki; életében meg fogja tapasztalni.

Az új autóval kevés gondunk lesz. Ma jó napom lesz.


28. Az elméjében fog őrizni; érezni, gondolni fog rá; létezni fog az elméjében.

Mit gondoltok, kinek lesz javaslata? A mérnöknek lesz néhány jó ötlete!


29. Hatást jelez, amit nem a szóban forgó dolog vagy személy okoz magának, hanem rá van hatással, megtörténik vele: lényegtelen, vagy nem tudjuk, hogy ki okozza.

A rácsos kapu zöldre lesz festve. Onnantól a percei meg lesznek számlálva.


30. Olyan módon fog cselekedni, viselkedni, történni.

A hangoskodó gyerek holnaptól tekintettel lesz a lakótársakra. Remélem, megértéssel leszel az idősek felé. Hasznunkra lesz az időjárás.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

Jó lesz (megtenni) – (fenyegetés: tedd meg, máskülönben bajba kerülsz).


Lesz, ami lesz / Bármi lesz/legyen is – (mindegy, hogy mi történik, kitartok a döntésem mellett).


Majd lesz nemulass/hallgass – (fenyegetés: meg fognak fenyíteni).


Mi lesz (már)? – (sürgetés indulás előtt).Ellentéte: volt


alanyi ragozások

 

jelen

múlt

felszólító

feltételes 1.

feltételes 2.

én

leszek

lettem

legyek

lennék

lehetek

te

leszel

lettél

legyél, légy

lennél

lehetsz

ő, ön, maga, ez

lesz

lett

legyen

lenne

lehet

mi

leszünk

lettünk

legyünk

lennénk

lehetünk

ti

lesztek

lettetek

legyetek

lennétek

lehettek

ők, önök, maguk

lesznek

lettek

legyenek

lennének

lehetnek

 

A teljes ragozási táblázat megtekintéséhez kattints idelesz (segédige)

Az említett céllal fog távozni; az említett helyen, eseményen fog tartózkodni, részt venni.

A gazdasszony délelőtt vásárolni lesz. A férjem dolgozni lesz ma.


Lezárva 7K: 2014. július 8., 09:00

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)