Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Stílus szó jelentése

(Kuriális stílus szócikkből átirányítva)

stílus (főnév)

Gentle3.jpg

A szokásos kifejezésmód, illetve a viselkedés szokásos módja, ami jellemző egy bizonyos személyre, csoportra, korra.

A munkatársaimmal kötetlen, baráti stílusban szoktam levelezni. Az üzletemberek konzervatív stílusban tárgyalnak. A hatóságoknak hivatalos stílusban szokás írni.


Eredet [stílus < középmagyar: stílus < latin: stilus (kifejezésmód < írópálca) < görög: stilo (szúr, bevés) < szanszkrit: tig (hegyes)]


További részletezés

1. Sajátos forma; művészeti alkotás (például zene, írásmű vagy építészeti alkotás, vagy akár ruha, hajviselet) ismétlődően előforduló és jól beazonosítható egyedi formai jegyeinek összessége, szemben a tartalmával.

A komolyzenei stílus nagyon eltér a jazz stílustól. A népi stílusú zenék mindig népszerűek.


2. Szokásos eljárásmód; cselekvéssor bevált és mindig hasonló módon végzett tevékenységei, amikkel egységes eredményt lehet elérni, és amik jellemzők egyfajta hozzáállásra.

A találékony vezetési stílus a nagy problémákon is átsegít. A kemény kezű politikai stílus már a múlté.


3. A tehetség megnyilvánulása; feltűnő könnyedség egy tevékenység során, ami jó ízlést, eleganciát, magabiztos képességeket tükröz, és jó hatást kelt.

A hölgy öltözködésén feltűnő a jó stílus. A taxis nagyon könnyed stílusban vezette a kocsiját.


4. Önkényes megszokások ismételgetése; gépiesen és mindig egyformán megjelenő formák a jelentéstartalom automatikus háttérbe szorulása mellett.

A professzor kínosan ügyel a nyelvi stílus betartására a leveleiben. A nemesi körök viselkedési stílusa és életstílusa nem sokat változott az évszázadok során.


Stilus.jpg

5. Csontból, fémből készült íróeszköz, amellyel az ókorban agyag- vagy viasztáblára írtak. Egyik vége kihegyezett, a másik pedig tompa. Az egyik végével írtak (azaz vésték a betűket a viaszba), a másikkal pedig kisimították a táblát, kitörölték az írottakat.

Az ókorból sok stílus maradt ránk. A különböző stílusok hegye más és más volt, ezért eltérően néztek ki az írások is.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezés

Hivatalos stílus / curialis stilus / stylus curialis – (sajátos kifejezésmód, amely törekszik az általános, ám egyben félreérthetetlen megfogalmazásra, a szakkifejezések pontos használatára, az érintett felek tiszteletben tartására; ezt általában intézményektől származó vagy nekik szóló szövegek használják).

Példa: A fent említett tényekre hivatkozva felkérem a Tisztelt Hatóságot állásfoglalása felülvizsgálatára.


Lezárva 7K: 2010. december 27., 10:07
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)