Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Korrepetál szó jelentése

korrepetál (ige)

1. Különórát ad, tanulásban segít; egy tanár vagy egy jobban tanuló diák, tanulótárs rendszeresen segít egy gyengébbnek a tanulásban.

Az egyetemi hallgató középiskolásokat pénzért korrepetál. A tanár az iskolában korrepetál hetente egy órát.


2. Zene: Éneklést tanít; egy énekessel vagy énekegyüttessel átismétli, gyakorolja az előadandó művet.

Az énektanár magánórákon korepetálja a popzenekar énekesét. Az idős operaénekes a fiatal tehetséget korrepetálja.


Eredet [korrepetál < latin: correpetare (megismétel) < con- (együtt) + repeto (ismétel, visszatér) < re- (újra) + peto (hozzányúl, odamegy)]


Lezárva 7K: 2012. augusztus 6., 18:58

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)