Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Komplexum szó jelentése

komplexum (főnév)

1. Összetett egész, amely több elemből áll; általában több dolog, tárgy vagy jelenség szoros kapcsolatából álló összefüggő egész.

A gazdasági-politikai összefonódásokra vonatkozó nyomozás eredménye egy egész bűnöző komplexum feltárása volt. Az emberi szervezetet az orvosok egy bonyolult komplexumnak tekintik.


2. Épületcsoport, amely közös rendeltetésű, egy tömböt alkotó épületekből áll.

A város pályaudvara mellett egy kereskedelmi komplexum épült. A kórház egészségügyi komplexumának része a rendelőintézet és a véradó állomás is.


3. Régies: Összefüggő földbirtok, amely nincs különböző helyeken levő részekre bontva.

A család egy komplexumban örökli a nagyszülők birtokát. A komplexum közepén egy tanya áll különféle gazdasági épületekkel.


4. Régies, elavult, lélektan: Érzelmi probléma, lelki gátlás; lásd: komplexus (2).

A főnöknek kisebbségi komplexuma van, amit kiabálással ellensúlyoz. A pszichológusok szerint az emberek komplexumaiban keresendő a stressz hatásának alapja.


Eredet [komplexum < latin: complex (egybefüggő) < complico (sokszoroz, összerak) < com- (össze) + plico (összefog) < plica (réteg, ránc)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 5 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)