Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Kommunista szó jelentése

kommunista (melléknév)

1. Szleng: A vagyonközösséget támogató (személy), aki azt vallja, hogy minden gyárat, üzemet, üzletet, földet, intézményt, termelési eszközt az egyetlen politikai párt vezette állam tulajdonába kell venni, és a társadalom minden tagját alá kell vetni ennek az egyetlen politikai pártnak, amelynek hatalma az egyén életének minden részére ki kell, hogy terjedjen.

Egy kommunista ember életének minden területével a pártot szolgálja. A kommunista ember számára teljesen csak a pártvezető az elfogadható egyetlen tekintély.


2. Szleng: Egy vagyonközösséget támogató személyre jellemző (hozzáállás, magatartás, megnyilatkozás).

A kommunista magatartást a párthoz fűződő feltétlen hűség jellemzi. A szónok kommunista beszédét megtapsolja a munkásokból álló gyűlés.


3. Szleng: A vagyonközösségnek megfelelő (nézet, állítás, erkölcs, hozzáállás, megnyilatkozás, szemlélet), amely a kommunizmus eszméin, elvein alapul, azoknak megfelel.

A beküldött kommunista cikk megütközést kelt a polgári lap szerkesztőségében. A kommunista erkölcs alapja a „mindenkitől képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint” elv.


4. Szleng: Vagyonközösséget hirdető (közösség, szervezet, média), amely a kommunizmus megvalósításáért küzd, illetve a kommunizmus elvei szerint működik, azt valósítja meg.

A kommunista párt egyszemélyi vezetés alatt áll. A kommunista állam teljesen nem valósult meg a történelem folyamán. Madách Imre „Az ember tragédiája” című drámájának 12. színében a Falanszterben egyféle kommunista társdalom képét festi le.


Eredet [kommunista < német: kommunist (kommunista) < francia: communiste (kommunista, „közösködő”) < latin: communis (közösen végzett, megosztott) < com- (közös) + munia (feladat)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 228 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)