Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Komikum szó jelentése

komikum (főnév)

1. Irodalmi: Fura, visszás jelenség; egy helyzetben, jellemben, cselekvésben, szemléletben megnyilvánuló ellentmondás, illetve ennek nevetésre késztető felismerése mint az élet- és emberábrázolás egyik művészi eszköze.

Az író a pöffeszkedő uzsorást a komikum eszközével ábrázolja. A színpadon megjelenített komikum a nézőket nevetésre fakasztja.


2. Elutasítás kiváltása; egy helyzetben, állapotban felfedezett ellentmondás, amelynek felismerése nevetésre, egyet nem értésre késztet.

Kívülről tekintve az ügybuzgó hivatali életnek is megvan a maga komikuma. A királyi udvar merev szabályai már-már a komikummal határos helyzeteket idéztek elő, holott pont a nevetségessé válás elkerülése lenne az értelmük.


Eredet [komikum < latin: comicum (tréfás helyzet) < comicus (tréfás, vígjátékra jellemző) < görög: kómikosz (vígjátéki) < komosz (mulatság)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 24 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)