Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ki szó jelentése

ki, kicsoda (kérdő névmás, főnév)

Introduce.jpg

1. Egy ismeretlen személy azonosságára kérdez rá; melyik személy; milyen azonosságú személy?

Ki hozta el tegnap a postát? Ugyan ki járt itt?


2. Rákérdez egy bizonyos személyre; az összes közül melyik személy?

A cégben ki készítette ezt a tervet? Ki hiányzott közülünk a szavazáskor?


3. Egy személy ismeretlen tulajdonságaira kérdez rá; milyen személy.

Tudod-e, ki ez a férfi, akit tegnap bemutattak nekem? Most már mondd el nekem, hogy ki is vagy valójában.


Eredet [ki < ómagyar: ki < ősmagyar: ki, khen (ki) < sumér: gin (kicsoda)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

Ki a fene/ördög – (vajon kicsoda?)


Ki fia/tehene, borja? – (kicsoda; kinek a rokona?)


Ki mindenki? – (együtt mely személyek?)


Ki más? – (az említetteken kívül még mely személyek?)


Kinek hívnak? – (mi a neved?)


Kit látnak szemeim?! – (micsoda meglepetés, hogy itt vagy!)


Ki tudja? – (nem vagyok biztos benne).ki (névmás, melléknév)

1. Népies: Több közül melyik?

Ki lányok mentek férjhez? Ki rokon jön el a lagziba?


2. Népies: Vajon milyen; miféle?

Ki bolond az, aki ingyen dolgozik? Ki betyár merne bemerészkedni ebbe a sűrű erdőbe?


ki (mutató névmás, főnév)

1. Egy személy nevét helyettesíti; bizonyos személy; bármelyik személy.

Ki ezt szereti, ki azt. Ki tudja, ki nem tudja.


2. Rámutat egy személy azonosságára; amelyik személy; aki.

Ki korán kel, aranyat lel. Megjött az, ki korábban keresett téged. Ki mihez ért, azt csinálja. Ki mint vet, úgy arat.


3. Rámutat egy személy bizonyos jellemzőire; olyan személy, amelyik.

Nincs, ki megvigasztalná a lányt. Segítsen, ha van itt, ki képes!


4. Népies: Amely dolog; az említett tárgy, dolog.

A fal, ki délelőtt épült, délután leomlott. Most indulok az útra, ki évekig eltarthat.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

Ki-ki – (minden egyes személy).

A házban ki-ki megtalálja a saját feladatát. Ki-ki a saját párjával gyakoroljon.


Ki …, ki … – (az egyik személy …, a másik személy …)


Ki se/sem – (senki nem).


Van/Nincs ki – (Van/Nincs olyan ember, amely).ki- (igekötő)

Escape.jpg

Egy tér belsejétől távolodó cselekvést, mozgást jelez; bentről távozva.

Kivittem a kutyát sétálni. A kertet látom, ha kinézek az ablakon.


Eredet [ki- < ómagyar: ki < ősmagyar: ki, kiv, kih, küh (ki) < dravida: ko, kól (ki, kül-)]


További részletezés

1. Egy hely belsejéből egy máshol lévő helyre; a határain túl kívülre; egy máshol lévő helyre.

A gyerekek kisétálnak a térre játszani. A kislány kimehet az udvarra. Kivitted a szemetet?


2. El egy területről, otthonról, a hazából.

A kisgyereket délután kiviszik játszani az udvarra. Sok fiatal kimegy külföldre dolgozni.


3. Eltérve a helyes állapottól, szokásos helyzettől, iránytól; egy helyről, helyzetből eltávolítva; rosszul.

A sportolónak kiugrott a bokája. A kanyarban kifarolt a kocsi. Kivan az inged, igazítsd meg. Teljesen kivagyok a melegtől.


4. Úgy, hogy látható, hallható legyen; a létbe; szem elé; mások által ismertté.

A könyvkiadó kiad egy új könyvet. Kigondoltam egy jó tervet. Az üzletben kirakják az árut.


5. Mások által nem érzékelhetővé; a létből el; szem elől el; egy területről el; úgy, hogy ne legyen része; úgy, hogy ne szerepeljen egy felsorolásban, helyen.

A nevet kihúzzák a listáról. A kártevőket kiirtják. Az egyik tagot kizárják a klubból.


6. Egyik személytől a másikhoz, másiknak vagy másoknak.

A csoportban kiosztják a kérdőíveket. Kifecsegték az eredményt! Az asszony kiszedi az ebédet.


7. Használaton kívülre; működését, tevékenységét megszakítva.

A lomokat kipakolják a szemétbe. A használaton kívüli vasalót kihúzzák a konnektorból. A lefekvő ember kioltja a gyertyát.


8. Jó vagy helyes eredményig, a teljes megoldásig.

A mérnök kidolgozza a terveket. A tanuló kiszámolja az eredményt. A bizottság kiértékeli a beérkezett pályázatokat.


9. Öntudatlan vagy rossz állapotba, állapotban.

A bokszoló kiüti az ellenfelét. A fáradt asszony kiborult. A fáradt munkás kifeküdt a nap végére.


10. Teljes mértékben; egy végcél eléréséig; egy végső határig.

A munkás kifáradt a sok dologtól. A raktár teljesen kiürült.


11. Nagy mértékben; alaposan, eredményesen elvégezve, megcsinálva, átváltoztatva.

Estére kivilágítják az utcát. Fél óra alatt kihűl az ebéd. Az évek során kifakul a ruha színe.


12. Több közül; sok közül, a csoportból választva.

Kihúztam egy lapot a pakliból. Az edző kiválaszt egy játékost a csapatból.


13. Úgy, hogy ne legyen lehetőség rá; úgy, hogy nem lehet megtenni.

Innen ki'tiltották a dohányzást. Kizárhatjuk annak lehetőségét, hogy késni fog a vonat.


14. A környezetét felülmúló mértékben.

A kosárlabdázók kimagasodnak az átlagos magasságú emberek közül. Az edző beszámol arról, hogy a csapat elért néhány kiugróan jó eredményt is.


15. Lyukat, nyílást eredményezve keresztül.

Egy szú kirágta a fa kérgét. A viselésben kilyukadt a nadrág térde.


16. Korábbi cselekvés ellenkezőjét végezve; sorban visszafelé.

Karácsonykor kicsomagolják az ajándékokat. A gyerek ügyesen kibontja a csomót. Az adós kifizeti a tartozását.


17. Magasabb, más dolgok fölé emelkedő szintre, helyzetbe.

A legjobb dolgozót kinevezték vezetőnek. A tetőből kiáll a kémény.


18. A szóban forgó újabb, más állapotúvá.

A gyerek kisimítja a papírlapot. A rossz kerékpár kirojtozza a nadrágot.


19. Egy stabil ponthoz rögzítve.

A lovas kiköti a lovát a fához. A gazda kidrótozza a facsemetét a karóhoz.


20. Véget érve; jelzi, hogy a beszéd vagy írás idejére befejeződik az említett cselekvés, történés.

Délre kifő a tészta. Hétfőre kifestik a házat.


21. Minden tekintetben; teljes mértékben eltérővé; jellemzőit jelentősen megváltoztatva.

A férfi kiforgat minden zsebet, hogy megtalálja az iratait. A gyerek kivágja a képeket az újságból.


ki-ki- (igekötő)

Ismétlődő módon; jelzi, hogy az említett cselekvés, történés többször ismétlődik; időnként.

Néha ki-kilötyög egy kis víz a vödörből. Az úszó ki-kidugja a fejét a vízből, amikor levegőt vesz.ki (határozószó)

Zárt térből más helyre; a szabadba; távolabbi, külső helyre.

Amikor mész ki, majd oltsd el a lámpát. A vonat lassan gurul egyre messzebb, ki az állomásról.


További részletezés

1. Egy hely belsejéből egy máshol lévő helyre; a határain túl kívülre; egy máshol lévő helyre.

A gyerekek a térre mennek ki játszani. A kislány máris mehet ki az udvarra. Hová vitted ki a szemetet?


2. Külső hely felé; nyíláson áthaladva külső hely irányába

Csak egy gyertya fénye világít ki az ablakon. Amikor mentünk ki a kapun, felmutattuk a kártyánkat.


3. Átvitt értelemben: Más tevékenységi területre; más közösségbe, csoportba.

A tanulók az érettségi vizsga után kerülnek ki az életbe. A mérnököt maga az igazgató helyezte ki a termelő üzembe


4. Hirtelen távozik; váratlanul máshová megy.

A kislány egyszer csak ki a kocsiból, és szalad át az úton. A macska ki a zsákból és már el is tűnt.


5. Eltérve a helyes állapottól, szokásos helyzettől, iránytól; egy helyről, helyzetből eltávolítva; rosszul.

A sportolónak a bokája ficamodott kissé ki. A kanyarban ki, az út széle felé farolt a kocsi.


6. Úgy, hogy látható, hallható legyen; a létbe; szem elé; mások által ismertté.

Kövek rajzolják ki a körvonalakat. Az üzletben a polcokra rakják ki az árut.


7. Teljességet jelez; egészen a végéig; végig.

Elmentünk a gyerekkel ki egész az állomásig. Ki a határig csupa szántóföld terül el.


8. Egyik személytől a másikhoz, másiknak vagy másoknak.

A tiltakozók az utca emberéhez mentek ki a követelésükkel. Ne fecsegjétek másoknak ki az eredményt!


9. El egy területről; korábbi helyről, hazából máshová.

Igyekezzünk messzebbre jutni, ki ebből a tömegből! Mehetünk ki, külföldre dolgozni.


10. Használaton kívülre; működését, tevékenységét megszakítva.

A lomokat a szemétbe pakolják ki. A lefekvő ember előbb a gyertyát oltja ki.


11. Jó vagy helyes eredményig, a teljes megoldásig.

A mérnök véglegesre dolgozza ki a terveket. A tanuló géppel számolja ki a korábban csak becsült eredményt.


12. Nagy mértékben; alaposan, eredményesen elvégezve, megcsinálva, átváltoztatva.

Estére lámpákkal világítják ki az utcát. Fél óra alatt hűl ki az ebéd. Az évek során alig fakult ki a ruha színe.


13. Több közül; sok közül, a csoportból választva.

Húzz ki két lapot a pakliból! Az edző az eredmények alapján választ ki egy játékost a csapatból.


14. Úgy, hogy ne legyen lehetőség rá; úgy, hogy nem lehet megtenni.

Az irodákból az utcára tiltották ki a dohányzást. Ki van zárva, hogy pontosan megérkezzen a vonat.


15. A környezetét felülmúló mértékben.

A kosárlabdázók egy fejjel magasodnak ki az átlagos magasságú emberek közül. A csapat néhány remek eredménnyel ugrott ki a mezőnyből.


16. Lyukat, nyílást eredményezve keresztül.

A fa kérgét egy szú rágta ki. Munka közben lyukadt ki a nadrág térde.


17. Korábbi cselekvés ellenkezőjét végezve; sorban visszafelé.

Karácsonykor csomagolják ki az ajándékokat. A gyerek ügyesen bontja ki a csomót.


18. Magasabb, más dolgok fölé emelkedő szintre, helyzetbe.

A főnököt a dolgozók közül nevezték ki vezetőnek. A tetőből áll ki a kémény.


19. A szóban forgó újabb, más állapotúvá.

A gyerek két kézzel simítja ki a gyűrött papírlapot. A rossz kerékpár lánca használhatatlanná rojtozza ki a nadrágot.


20. Egy stabil ponthoz rögzítve.

A lovas a fához köti ki a lovát. A gazda jó erősen drótozza ki a facsemetét a karóhoz.


21. Hatást jelez, amit nem a szóban forgó dolog vagy személy okozott magának, hanem rá van hatással, megtörtént vele: lényegtelen, vagy nem tudjuk, hogy ki okozta.

Ki van festve az épület. Nem ültem le, mert ki volt törve a szék lába.


22. Igenlő választ helyettesít olyan kérdés után, amiben szintén ez a szó szerepel.

– Kivitted a szemetet?
Ki.

– Kivetted a kulcsot a zárból?
Ki.


23. Népies: Külső területen; kinn.

Az emberek messze ki dolgoznak a földeken. Az udvaron ki hó esik, de idebe' jó meleg van.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Ki! – (irat kiadható, végleges).


Ki s/és be – (folyton belülre és kívülre menve).


Ki van – (a.) összesen megvan; (b.) Kártya: elfogyott a lapja, ezért nyert (c.) Elavult: vigadozik; vígan van).


Ki van belőle – (egy része látszik, kilóg)


Ki vele! – (a.) távolítsák el; dobják ki; (b.) mondd meg).


Se ki, se be – (nem lehet sem befelé, sem kifelé menni).


Nem volt ki – (a.) összesen nem volt meg; (b.) Népies: sohasem járt még a területen kívül).


Nincs ki egészen/négyszögre / mind a négy kereke – (nem épeszű; bolond).Lezárva 7K: 2014. június 23., 17:23
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)