Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Katolikus szó jelentése

katolikus (melléknév)

Katolikus.jpg

1. Vallási: Olyan keresztény vallású, amely tanításait a Bibliára és az eltérő, de közös gyökerű hagyományokra alapító, külön felszentelt papi renddel bíró, és a római pápát (Róma püspökét) az egyház fejének tekintő keresztény hitű.

A katolikus vallásnak hazánkban sok híve van. A katolikus vallásnak két fő ága van: a latin szertartású és a görög szertartású ág. A katolikus vallás huszonnégy különböző szertartású és hagyományú vallás közössége.


2. Ehhez (1) az egyházhoz tartozó, ezzel kapcsolatos (személy vagy dolog).

A katolikus papok nem nősülhetnek meg. Szinte minden településen van katolikus templom.


3. Az ilyen (1) személyre jellemző.

A katolikus gondolkodás nem engedi meg a házasság felbontását. A katolikus életmód megköveteli a vasárnapi kötelező templomba járást, az évente a legalább egyszeri gyónást és áldozást.


4. E vallás (1) alapján álló, abból fakadó, ennek egyházi működését és érdekeit szolgáló (szervezet, szellemi jelenség).

A katolikus sajtó a kereszténydemokrata elveket hirdeti. A katolikus művészet középpontjában Jézus Krisztus kereszthalála és Szűz Mária alakja áll.


Eredet [katolikus < ómagyar: katolikus < latin: catholicus (általánosan elfogadott) < görög: katholikosz (általános) < kath' holou (mindenre vonatkozó) < kata (-ról) + holosz (minden)]


Kifejezések

Görög katolikus egyház – (a pápa vezetését elismerő, hivatalosan görög nyelvű, görög-keleti hagyományú és szertartású, saját jogú részegyház).


Katolikus egyház – (az olaszországi Rómában, az önálló államnak tekintett Vatikán városrészben székelő pápa irányítása alatt álló, magát Jézus Krisztus egyedüli örökösének és ezért anyaszentegyháznak tartó, szigorú hagyományok alapján működő egyház; a pápa vezetése alatt álló két fő részegyházból (római katolikus és a görög katolikus) álló egyház).


Római katolikus egyház – (a magát eredeti keresztény egyháznak tartó, a pápa vezetése alatt álló, hivatalosan latin nyelvű, római latin hagyományú és szertartású, saját jogú részegyház).katolikus (főnév)

Katolikus vallású személy.

Nagyanyám református volt, nem katolikus. A katolikusok a hagyományt betartva anyai ágon öröklik a vallásukat. A katolikusok a pápa szavát veszik figyelembe életük minden területén.


Lezárva 7K: 2010. augusztus 8., 11:25
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)