Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Katolikus szó jelentése

katolikus (melléknév)

Katolikus.jpg

1. Vallási: Keresztény (vallás), amely tanításait a Bibliára, és ezzel közös gyökerű hagyományokra alapozza, külön felszentelt papi rendje van, és a római pápát (Róma püspökét) tekinti az egyház fejének.

A katolikus vallásnak hazánkban sok híve van. A katolikus vallásnak két fő ága van: a latin szertartású és a görög szertartású ág. A katolikus vallás huszonnégy különböző szertartású és hagyományú vallás közössége.


2. Ehhez a keresztény egyházhoz tartozó, ezzel kapcsolatos (személy vagy dolog).

A katolikus papok nem nősülhetnek meg. Szinte minden településen van katolikus templom.


3. Az ilyen keresztény személyre jellemző.

A katolikus gondolkodás nem engedi meg a házasság felbontását. A katolikus életmód megköveteli a vasárnapi kötelező templomba járást, az évente a legalább egyszeri gyónást és áldozást.


4. A keresztény vallás alapján álló, abból fakadó, ennek egyházi működését és érdekeit szolgáló (szervezet, szellemi jelenség).

A katolikus sajtó a kereszténydemokrata elveket hirdeti. A katolikus művészet középpontjában Jézus Krisztus kereszthalála és Szűz Mária alakja áll.


Eredet [katolikus < ómagyar: katolikus < latin: catholicus (általánosan elfogadott) < görög: katholikosz (általános) < kath' holou (mindenre vonatkozó) < kata (-ról) + holosz (minden)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 132 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)