Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Kapcsolat szó jelentése

kapcsolat (főnév)

Relationship.jpg

Kölcsönös függés egymástól; oda-vissza hatás, amelyet részek vagy résztvevők fejtenek ki egymásra.

A fiú és lány között szerelmi kapcsolat van. A mérnök az alkatrészek közötti kapcsolaton töri a fejét. Az állítás két része között logikai kapcsolat van.


Eredet [kapcsolat < kapcsol + -at (főnévképző)]


További részletezés

1. Érintkezési hely, ahol két tárgy, rész egymással kölcsönhatásban vagy összeköttetésben van.

A vezetékek közötti kapcsolatok jól érintkeznek. Az autó és az utánfutó között elforgatható kapcsolat van.


2. Egymással érintkezés; olyan állapot, amelyben két tárgy, rész kölcsönhatásban vagy összeköttetésben áll egymással.

A csövek közötti kapcsolat biztosítja a víz áramlását. A vezetékek kapcsolatán át folyik a villanyáram.


3. Személyek közötti összeköttetés; kölcsönös ismeretség és az a mód, ahogy egymással viselkednek, együttműködnek, illetve egymásról beszélnek, gondolkodnak.

A családtagok között rokoni kapcsolat van. A munkatársak között gyakran baráti kapcsolatok is létesülnek.


4. Szerelmi kötődés két személy között; férfi és nő közötti nemi szerepből fakadó kölcsönös összetartozási érzés, amely kölcsönös nemi vonzalomra épül, és a nemi szerepekből fakadó tevékenységek területe.

A lány a csalódás után nem akar hallani egy újabb kapcsolatról. A házaspár közötti kapcsolat már évtizedek óta fennáll.


5. Csoportok közötti összeköttetés; kölcsönös érintkezési mód és viselkedés, ahogy csoportok, közösségek, népek egymással viselkednek, együttműködnek, illetve egymásról beszélnek, gondolkodnak.

Az országok közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlődnek. A központi szervezet és a kirendeltségek közötti kapcsolat jó.


6. A részvétel jellege; a hozzáállás megnyilvánulása, ahogy személyek és csoportok egy tevékenységben együttműködnek.

A alkalmazottak munkához fűződő kapcsolata más, mint a vállalkozóé. A fiatalok lendületes kapcsolata a teljesítendő feladathoz más, mint azoké, akik csak teszik a dolgukat.


7. Tevékenységek közötti összefüggés, ahogy azok egymásra hatnak, egymásból következnek, illetve ahogy jellegük szerint csoportosíthatók.

A termelés különböző ágainak kapcsolatát a közgazdaságtan vizsgálja. A kereslet–kínálat kapcsolata határozza meg az árakat.


8. A kölcsönös függés megnyilvánulása, jellege természeti, lelki vagy társadalmi jelenségek, folyamatok, történések egymásra hatása formájában.

Az okozás–hatás kapcsolat következménye a felelősségvállalással függ össze. Az elmélet és gyakorlat kapcsolata együtt jellemzi a személy a szaktudását.


9. Érdekérvényesítő ismeretség; összeköttetés egy befolyásos személlyel, csoporttal, amely elősegíti egy ügy kedvező elintézését; illetve maga a befolyásos személy, csoport.

A vállalat igazgatójának vannak kapcsolatai a minisztériumban. Vannak olyan országok, ahol a rokonságon alapuló kapcsolatok nagy előnyt jelentenek másokkal szemben.


10. Kommunikációs összeköttetés két vagy több személy között; egymással folytatott szóbeli vagy írásbeli érintkezés.

A rokonság tagjai tartják egymással a kapcsolatot. A rendszeres levelezés fenntartja az emberek közötti kapcsolatot.


11. Átvitt értelemben: Gondolati összefüggés; két vagy több rész közötti észszerű vagy más alapon létező kölcsönhatás, ahol befolyás vagy hatás alakulhat ki.

A tanuló fejében a magyarázat alapján összeáll a megtanult részek közötti kapcsolat. A magyarázat érthető kapcsolatba hozza egymással a két állítást.


12. Távközlés, telefon: Kommunikációs összeköttetés; távbeszélő vagy más hírközlő készülékek, számítógépek közötti csatorna, ahol jelek kölcsönös áramlása lehetséges.

A telefonvonalak kapcsolatát telefonközpontokkal valósítják meg. A számítógépek közötti kapcsolatok rendszerét internetnek hívjuk.


13. Nyelvtudomány: Nyelvtani összefüggés szavak, mondatrészek vagy mondatok között szószerkezetekkel, mondatokat alkotó szavak között pedig ragokkal vagy más nyelvtani eszközökkel (például névutóval, szórenddel, egyezéssel).

A szövegben jelzői kapcsolatok fejezik ki a főhős tulajdonságait. A nyelvtani szabályok a szavak, mondatrészek és mondatok közötti kapcsolatok rendjét írják le.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Állítmányi kapcsolat – (Nyelvtan, elavult: a két fő mondatrész /alany és állítmány/ egymás közötti viszonya, összefüggése).


Felveszi a kapcsolatot – (a.) kölcsönös kommunikációba kerül vele; b.) kölcsönös összeköttetést épít ki vele).


Lezárva 7K: 2014. június 19., 17:06
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)