Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Középpont szó jelentése

középpont (főnév)

1. Középső rész, amely terület határaitól megközelítően egyenlő távolságra levő belső pont, belső rész.

Az új áruház a város középpontjában van. A falu határában levő termőföldek középpontjában egy major áll.


2. Átvitt értelemben: Irányító rész; közösség, szervezet olyan része, szerve, amely köré a többi rész tömörül, amely a többiek tevékenységét felügyeli, azok irányát megszabja.

A színház középpontjában ül az igazgató, aki egymaga szabja meg a gazdálkodás és a művészeti munka irányát is. Az ország középpontjában fekszik a főváros, ahol a kormány működik.


3. Mértan: Belső pont, amely egy mértani idomhoz (görbéhez, síkidomhoz, testhez) tartozó olyan pont, amelytől a rajta keresztülmenő egyenesek idommal alkotott páros számú metszőpontjai egyenlő távolságra vannak.

A kör kerületének minden pontja egyenlő távolságban van a kör középpontjától. A téglalap középpontja az átlók metszéspontjában van.


Eredet [középpont < közép + pont]

Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

A középpontjába állít/helyez – (ráirányítja a figyelmet, fő szempontként vagy célként állítja elénk).


A középpontjában áll/van – (körülötte forognak az események, ő/az a legfontosabb személy/ügy).


A társaság középpontja – (a.) az a személy, aki a társaság működését leginkább irányítja, aki felé a társaság figyelme fordul; b.) az a személy, dolog, akire, amelyre egy több irányból induló emberi tevékenység irányul, amely egy törekvésnek a célja, legfontosabb tárgya).


A vita középpontja – (a legélénkebben vitatott vagy legfontosabb kérdés).


Az érdeklődés/figyelem középpontja – (az a személy, esemény, jelenség, akire/amelyre a figyelem elsősorban irányul).


Az érdeklődés/figyelem középpontjába kerül – (hirtelen nagyfokú érdeklődést, figyelmet fordítanak felé).


Lezárva 7K: 2012. április 30., 17:31
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)