Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Középkor szó jelentése

középkor (főnév)

1. Történelem: A történelem középső szakasza az ókor és újkor között; a katolikus vallású Európa időszaka.

A középkor kezdetét a történészek a Nyugatrómai Birodalom bukásától (476) számítják, végét pedig Amerika felfedezéséhez (1492), illetve a reformáció kezdetéhez (1517) kötik. A középkor szerepének leértékelése a felvilágosodás korához (18. század) köthető.


2. Történelem: Történelmi társadalmi állapot, kor, amely ennek (1) gazdasági, társadalmi, politikai és művelődési rendszere, szellemi, érzelmi világa. Fő vonásai: a földbirtokon alapuló hatalom, királyság vagy császárság, a katolikus egyház uralkodó szerepe.

A középkorban több nagy járvány pusztított Európában. A középkorra jellemző volt a latin nyelv használata. A középkorban még alig volt ipari termelés. A középkor építészete főleg várak és templomok formájában maradt fenn.


3. Átvitt értelemben: Az elmaradottság kora, az erkölcsi romlottság és nyílt erőszak korszaka.

Az ország elmaradottsága a középkort idézi. A középkorra jellemző állapotokból sok ma is fennmaradt.


4. Régies: Felnőtt kor, amelyet az ember életében az ifjúkor és az öregkor között él át.

Az igazgató középkora közepére érte el ezt a beosztást. A férfi középkorának második felében alapított családot.


5. Régies, földtan: A dinoszauruszok kora, amely földtörténeti ókor és újkor közé eső nagy – 180 millió évig tartó – kor, amelynek jellemző kőzetei a mészkövek, dolomitok és márgák, és jellemző állatai az óriás hüllők.

A földtörténeti középkort a szaknyelv középidőnek nevezi, ami latinul mezozoikum. A középkor nagy korszakai a triász, jura és kréta.


Eredet [középkor < közép + kor]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 45 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)